Ani v měsíci listopadu se v naší škole nezahálelo. Následující příspěvek to jenom potvrzuje.

5. listopadu vyjela 8. třída s paní učitelkou Dagmar Kovářovou zapojit se do sdílené výuky na rožnovské Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel (tzv. „vakuovka“). Chlapci si vyzkoušeli zámečnické práce, děvčata vyráběla náramek a balila dárky.

Tento měsíc navštěvovali naši žáci často místní knihovnu. 7. listopadu se tam vypravili žáci 2. třídy s paní učitelkou Dagmar Plesníkovou, kde se učili společenskému chování v rámci besedy s názvem „Etiketa pro každého“. 27. listopadu navštívili knihovnu také třeťáci s paní učitelkou Dagmar Hladkou. Paní Vinklerová je seznámila s pohádkami, bájemi a pověstmi z Valašska. Tentýž den byli v knihovně i sedmáci s paní učitelkou Alenou Cábovou. Během hodinové besedy paní Vinklerová seznámila žáky s vývojem sci-fi a fantasy literatury.

13. listopadu žáci 8. třídy za asistence paní učitelky Dagmar Kovářové absolvovali testování České školní inspekce. Tématem tentokrát byla environmentální výchova.

14. a 28. listopadu absolvovali kurz bruslení na Zimním stadionu v Rožnově pod Radhoštěm žáci 1. a 4. třídy v doprovodu třídních učitelek Vladislavy Slámové a Pavly Smílkové.

14. listopadu proběhlo pod vedením paní učitelky Šárky Pekařové školní kolo dějepisné olympiády. Se stejným počtem bodů obsadili 1. místo Karolína Jasná a Adam Onderka (oba 9. třída). Gratulujeme!

15. listopadu podnikli společný Halloween žáci 1. a 9. ročníku pod dohledem třídních učitelek Vladislavy Slámové a Šárky Pavlíčkové. Deváťákům, kteří si halloweenské odpoledne protáhli díky „přespávačce“ ve škole až do následujícího rána, náleží velké poděkování za vzorně připravený program a masky, také žáčci   1. třídy si zaslouží pochvalu za vzorně připravené masky.

19. a 26. listopadu se 3. třída s paní učitelkou Dagmar Hladkou zúčastnila v Zubří již tradičního turnaje v miniházené, ve kterém se nehraje o vítězství a postup, ale spíše pro radost ze hry.

21. listopadu zhlédli žáci 8. a 9. třídy s paními učitelkami Šárkou Pavlíčkovou a Alenou Cábovou ve valašskomeziříčském sále Kulturního zařízení edukační představení „Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej“. V představení excelovali Michaela Dolinová (známá herečka a moderátorka) a Ladislav Ondřej (hvězda seriálu Ordinace…). Zpívalo se, tančilo a zábavnou formou se vzdělávalo v etiketě, tedy společenském chování.

20. listopadu se konalo na Dolní Bečvě okrskové kolo ve florbalu, kterého se zúčastnili vybraní žáci 6. a 7. třídy a kterým se podařilo vybojovat díky samostatným nájezdům 2. místo a postup do kola okresního. To se konalo 26. listopadu ve Vsetíně. Našim borcům se sice již nepodařilo postoupit, ale i tak si zaslouží pochvalu za skvělé výkony.

Pod vedením paní učitelky Aleny Cábové a za spolupráce paní učitelky Šárky Pekařové proběhlo 25. listopadu školní kolo olympiády v českém jazyce. Tu absolvovalo 20 účastníků z 8. a 9. třídy, z nichž si každý zaslouží pochvalu za své výkony v mluvnické i slohové části soutěže. 1. místo obhájila z loňska Kristýna Mandulová (9. třída), která bude naši školu reprezentovat koncem ledna v okresním kole této olympiády.

Na 27. listopad naplánovala paní učitelka Šárka Pavlíčková zájezd do habsburské Vídně pro osmáky a deváťáky. Během jednoho dne měli žáci možnost seznámit se s historií i současností hlavního města našich jižních sousedů a zároveň se nechat okouzlit jeho jedinečnou předvánoční atmosférou. Téhož dne vyjeli žáci 6. třídy s paní učitelkou Šárkou Pekařovou na rodinnou ekologickou kozí farmu Zerlina do rožnovských Hážovic. Exkurze byla zpestřena ochutnávkou výrobků z kozího mléka, žáci také měli možnost vyhánět kozy na pastvu a vyzkoušet si techniku dojení.

Koncem listopadu jsme přivítali začátek adventního času a k němu patří každoroční rozsvěcování vánočního stromu ve Vidči, které letos připadlo na 30. listopad. I tentokrát tuto akci doprovázela svým programem Valašenka.

      Radostný a poklidný advent všem!

Alena Cábová

Sdílet: