Po dvoutýdenních vánočních prázdninách jsme my všichni školou povinní jen stěží sbírali dostatek sil k uzavírání známek na vysvědčení. Je to tak, koncem ledna se definitivně zaklapla vrátka za prvním pololetím školního roku 2019/2020. Také nás potrápily bacily všeho druhu, díky nimž pan ředitel Mgr. Zdeněk Chrástecký prodloužil žákům původně pololetní jeden den volna o další dva dny, aby ve zdraví mohli na plný plyn rozjet pololetí druhé. Leden se ve škole také nesl ve znamení různých soutěží a olympiád, besed v knihovně, výchovně-preventivních a vzdělávacích besed, výjezdů za kulturou, . . .

14. ledna reprezentovala školu Karolína Jasná (9. třída) v okresním kole Dějepisné olympiády ve Vsetíně, přičemž se stala její úspěšnou řešitelkou.

Na 15. ledna pozvala paní učitelka Šárka Pavlíčková do videčské školy pana Vladislava Malcharczika, preventistu Policie ČR ve Vsetíně, který besedoval s žáky 5. třídy o nebezpečí a nástrahách internetu a pro žáky 8. a 9. třídy měl připravenu besedu s tematikou právní odpovědnosti mládeže.

16. ledna navštívila 6. třídu na pozvání paní učitelky Šárky Pekařové slečna Kateřina Kolbová, jedna z finalistek kuchařské soutěže Masterchef. Společně s dětmi připravila makronky. Téhož dne se žáci 4. a 5. třídy v doprovodu paní učitelky Pavly Smílkové a pana učitele Marka Janovského zúčastnili ve Valašském Meziříčí koncertu Husak Quartet. Měli možnost slyšet nejen skladby našich známých hudebních skladatelů, ale také skladby současné či písničky z pohádek a filmů.

22. ledna vybojovala pro naši školu krásné 3. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce ve Valašském Meziříčí Kristýna Mandulová (9. třída) a zajistila si postup do kola krajského. Gratulujeme a budeme i nadále držet palce! V ten samý den zavítaly paní učitelky Vladislava Slámová a Dagmar Plesníková do MŠ Vidče, kde uskutečnily informační schůzku pro rodiče předškoláků.

23. ledna se děti z 1. třídy společně s paní učitelkou Vladislavou Slámovou vydaly v rámci prvouky za zvířátky ke krmelci a zásobily je v tomto zimním období spoustou dobrot.

27. ledna proběhla pro děti z 1. třídy beseda ve videčské knihovně s názvem „S Kamilem do knihovny“. Tato akce byla zaměřena prakticky, žáčci se dozvěděli, jak to v knihovně chodí a jak si mohou vyhledat knížku. Knihovnu v tento den navštívili i žáci 9. třídy s paní učitelkou Alenou Cábovou. V besedě „(Dez)informace v médiích“ paní knihovnice Renata Vinklerová a známý youtuber Karel Kovář alias „Kovy“, který k deváťákům promlouval z videozáznamu, upozornili naše teenagery, že ne všem mediálním sdělením mohou v dnešní době věřit a že je potřeba rozpoznat pravdivé a lživé informace.

28. ledna v 9. třídě paní učitelky Šárky Pavlíčkové učil naše nejstarší žáky v rámci finanční gramotnosti teoreticky i prakticky hospodařit s penězi finanční poradce pan Jakub Smílek.

V lednu uskutečnila paní učitelka Šárka Pavlíčková školní kolo Olympiády v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. třídy. 1. místo v této soutěži obsadila Kristýna Mandulová 9. (třída), v okresním kole této olympiády však bude naši školu reprezentovat druhá nejlepší angličtinářka Magdaléna Hýžová (9. třída).

Během prvního pololetí školního roku 2019/2020 se žáci 6. a 9. třídy pod vedením své učitelky matematiky Evy Mandulové účastnili celorepublikové internetové matematické soutěže Speedmath – a dařilo se jim. Z šesťáků byli nejúspěšnější Jaroslav Mandula a Jakub Pavlíček. Jaroslav kategorii „Desetinná čísla“ vyhrál     a Jakub se v závěru probojoval do první desítky soutěžících. Eva Mandulová děkuje svým žákům za opravdu „totální“ nasazení hlavně v závěru soutěže, kdy se pořadí na prvních příčkách měnilo každou chvíli. Deváťáci zase založili „triumvirát“ ve složení (abecedně podle příjmení, ať není nikomu ublíženo) Filip Dobeš, Kristýna Mandulová, Adam Onderka. A opravdu se hodně „špičkovali“. Vzhledem k tomu, že soutěžili už v minulosti (a kategorie nelze opakovat), zbývaly jim tři nejtěžší kategorie a oni je zvládli takto:

kategorie „Rovnice“:
Kristýna – 1. místo, Adam – 2. místo, Filip – 4. místo;

kategorie „Rovnice, výrazy, mocniny“:
Adam – 1. místo, Filip – 2. místo, Kristýna – 3. místo (a v této kategorii dokonce nenašli soupeře);

kategorie „Algebra“:
Kristýna – 1. místo, Filip – 4. místo, Adam – 7. místo.

I deváťákům děkuje Eva Mandulová za skvělou reprezentaci školy.

V průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020 využila Mgr. Eva Mandulová dvou možností poskytnutí dotací. Tou první byla dotace v rámci programu MaS05-19 – Podpora vybavení dílen v základních školách. Podání žádosti bylo úspěšné, projekt s názvem „Podpora manuální zručnosti žáků“ v celkové hodnotě 115 000 Kč je z 69,57 % spolufinancován Zlínským krajem. Druhou šancí byly „Šablony II.“ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě naší žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy Šablony II rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 474 601 Kč. Projekt „Zkvalitnění výuky“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015624  je zaměřen především na další vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemovou výuku a projektovou výuku ve škole i mimo školu.

Mgr. Alena Cábová

Sdílet: