V únoru jsme ve škole vstoupili do druhého pololetí školního roku. V tomto měsíci nechyběly ve škole aktivity související se zimním obdobím, vzdělávací a kulturní akce, vědomostní a umělecké soutěže.

V průběhu února se na Zimním stadionu v Rožnově pod Radhoštěm zdokonalovali v bruslení žáci 2. a 3. třídy v doprovodu třídních učitelek Dagmar Plesníkové a Dagmar Hladké.

5. února proběhlo v prostorách jídelny školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Zúčastnilo se ho 39 recitátorů, kteří soutěžili ve třech kategoriích. Výsledková listina je následující: kategorie 1. třída: 1. místo Štěpán Randus, 2. místo Dominik Maléř, 3. místo Anna Dvořáková; kategorie 2. a 3. třída: 1. místo Alžběta Juříčková, 2. místo Denisa Hurtíková, 3. místo Denis Poledník; kategorie 4. a 5. třída: 1. místo Eva Mertová, 2. místo Štěpánka Sedláčková a Michaela Urbanová, 3. místo Anežka Špaková. V okrskovém kole, které proběhlo 27. února v rožnovské ZŠ Videčská, se podařilo získat krásné umístění dvěma našim přeborníkům v recitátorském umění – Štěpán Randus v 0. kategorii obsadil 3. místo a Aneta Randusová (6. třída) zaútočila na 1. místo ve své kategorii a bude naši školu reprezentovat v okresním kole recitační soutěže. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci a postupující žákyni budeme držet nadále palce.

10. – 14. února se uskutečnil i za nejistých sněhových podmínek lyžařský výcvik žáků 7. třídy. Kurz probíhal pod vedením pana učitele Marka Janovského a paní učitelky Šárky Pavlíčkové. Žáci každý den dojížděli do Ski areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích. A jak už to tak bývá, mezi žáky byli na jedné straně úplní začátečníci, na straně druhé ostřílení borci v lyžování. Každopádně si účastníci výcviku prošli celé spektrum základní lyžařské průpravy. Předposlední den proběhly hromadné závody s cenovým ohodnocením na prvních třech místech v kategorii chlapců a dívek. Celý výcvik se nesl v duchu dobré nálady a především výborných sněhových podmínek.

V lednu a únoru nezaháleli ani naši mladí matematici. 24. ledna se žáci 5. – 8. třídy zúčastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Logické myšlení nejlépe zvládli a do okresního kola postupují Eva Mertová (5. třída, vyučující Mgr. Vladimíra Mertová)  a Jaroslav Mandula (6. třída, vyučující Mgr. Eva Mandulová). I přes vyhlášení „volných dnů pro žáky“ ve dnech 29. a 30. ledna se Kristýna Mandulová a Filip Dobeš (oba 9. třída)  se svou učitelkou matematiky Evou Mandulovou ve středu 29. ledna zúčastnili okresního kola Matematické olympiády. Kristýna se stala úspěšnou řešitelkou okresního kola a momentálně čekáme na stanovení kritérií pro postup do krajského kola.  11. února se žáci, které matematiku vyučuje   Mgr. Eva Mandulová, zúčastnili Krajské týmové soutěže matematických kolektivů. A slavíme – 6. třída na úrovni kraje svou kategorii vyhrála, odměnou je výhra v podobě návštěvy „Pevnosti poznání“ v Olomouci včetně dopravy tam a zpět. 

12. února navštívili místní knihovnu žáci 2. ročníku s paní učitelkou Dagmar Plesníkovou a také žáci 5. ročníku s panem ředitelem Zdeňkem Chrásteckým. Pro druháky byla beseda o knize „Vědí draci o legraci?“ a páťáci se učili vypracovávat referát.

13. února vyjeli do Zlína za kulturou i poznáním naši páťáci a šesťáci s paními učitelkami Šárkou Pekařovou a Vladimírou Mertovou. Žáci zhlédli ve zlínském divadle muzikálové představení „Noc na Karlštejně“ a také zavítali na prohlídku budovy 21.

 V okresním kole Olympiády v anglickém jazyce, které se odehrálo ve valašskomeziříčské ZŠ Vyhlídka, nás úspěšně reprezentovala 20. února Magdaléna Hýžová (9. třída), které tímto děkujeme za snahu o co nejlepší výkon a paní učitelce Šárce Pavlíčkové patří dík za pečlivou přípravu Magdy na tuto soutěž.

 24. února se uskutečnil v 1. třídě pod vedením paní učitelky Vladislavy Slámové a za pomoci rodičů prvňáčků projekt „Zdravá svačina“. V rámci učiva prvouky o lidském těle a výživě si malí žáčci přinesli do školy svačinky dle zásad zdravé výživy.

Velice nabitým dnem ve škole byl 26. únor. Tohoto dne se paní učitelka Šárka Pavlíčková se svými svěřenci zdatnými v zeměpise zúčastnila okresního kola Zeměpisné olympiády. Boj se odehrál v ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm a Jaroslavu Mandulovi (6. třída) se v něm podařilo obsadit vynikající 1. místo a tím i postup do kola krajského. Moc pěkné znalosti v zeměpise převedli v této olympiádě i Adam Merta       (7. třída) a Hynek Kraus (9. třída). Paní učitelce Pavlíčkové děkujeme za přípravu těchto žáků na soutěž a třem zúčastněným žákům děkujeme za jejich výkony, zvláště gratulujeme Jaroslavovi a přejeme zopakování úspěchu i v krajském klání. Téhož dne zavítali do naší školy a zvláště do 1. třídy paní učitelky Vladislavy Slámové předškoláci z MŠ Střítež nad Bečvou. S žáky 8. třídy absolvovala paní třídní učitelka Dagmar Kovářová tzv. sdílenou výuku na SŠIEŘ v Rožnově pod Radhoštěm. Během této akce si děvčata vyzkoušela svoje umění v gravírování sklenic a potom zvládla ušít jehelníček, chlapci zručně vyráběli plechový podtácek. V pořadí čtvrtou akcí, která připadla na středu 26. února, bylo proškolení žáků 7. třídy ve světě financí a bank v podání finančního poradce Jakuba Smílka.

Definitivní tečku za únorovými školními aktivitami učinili v pátek 28. února žáci 8. ročníku spolu s paní třídní učitelkou Dagmar Kovářovou, kteří podnikli ve škole tzv. přespávačku.

Mgr. Alena Cábová

Sdílet: