V úterý 1. září 2020 jsme zahájili nový školní rok, celkem bude naši školu v tomto školním roce navštěvovat 193 žáků. Začátek školního roku byl těžkým oříškem především pro děti, které vstoupily do první třídy, do školy tentokrát totiž v prvních dnech nevstupovalo 21 nových žáčků v doprovodu rodičů (s výjimkou už zmíněného prvního září). Se vším se popasovali velmi dobře, i když samozřejmě – obavy tam byly a některým se při ranním vstávání zdálo, že dneska na návštěvu školu není zrovna ten nejlepší den.  Ale maminky a tatínkové se to snažili zvládnout a průvodci a „strážní andělé“ z 9. třídy jim skvěle pomáhali. Letos to bylo ale zvláštní i pro žáky ostatních tříd, protože se do školy vraceli po dlouhé době, kdy byla zrušena v březnu 2020 prezenční výuka v základních školách. Návrat naprostá většina žáků zvládla v pohodě a všichni zasluhují pochvalu, jejich návrat přišli podpořit i pan starosta Mgr. Pavel Drda a paní místostarostka Milena Dudová.

Na cestě školním rokem bude naše a vaše děti doprovázet 15 učitelů, 2 vychovatelky a 8 správních zaměstnanců.

V tomto školním roce budeme pokračovat v realizaci projektu podporovaném EU CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015624 – Zkvalitnění výuky zaměřeném na další vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemovou výuku, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a projektové dny ve škole i mimo školu.Proběhly dva projektové dny – žáci 4. třídy se pod vedením své třídní učitelky Mgr. Pavly Smílkové a paní Michaely Kleinové věnovali  „Zdravému jídelníčku“.

Žáci 9. třídy se pak vydali mimo školu studovat „Geologický vývoj Karpat“ pod vedením Mgr. Jana Husáka za doprovodu Mgr. Šárky Pavlíčkové a Mgr. Marka Janovského, cílem jejich putování se stala oblast Štramberka.

V souvislosti s personálními změnami v naší škole bylo nutné uskutečnit volby do Školské rady Základní školy Vidče, okres Vsetín, ředitel školy nemůže být členem uvedené rady. Volby se uskutečnily 14. 9. 2020. Zákonní zástupci zvolili pana Vladislava Basla, paní Kateřinu Špakovou a paní Markétu Cábovou, Pedagogičtí pracovníci pak Mgr. Šárku Pavlíčkovou, Mgr. Vladislavu Slámovou a Mgr. Pavlu Smílkovou, zbývá jmenovat zástupce zřizovatele.

Říká se, že „nejlepší přichází vždy nakonec“… Dovolila jsem si oslovit sponzory, kteří by mohli posunout naši školu dál. Děkuji za kladnou reakci panu Aleši Mičkalovi (jednateli firmy STAVOS VIDČE, s. r. o.) za sponzorský dar 50 000,- Kč a panu Milanu Valčíkovi (jednateli firmy REVIMONT, s. r. o.) za sponzorský dar 5 000,- Kč. Tyto sponzorské dary chceme použít na úpravy a rekonstrukci vnitřních prostor školy.

Přeji dětem, rodičům a všem zaměstnancům naší školy klidný a pohodový školní rok 2020/2021.

Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školy

Sdílet: