Dne 23. září se výuka žáků 9. třídy přesunula ze školních lavic ven do přírody. Projektový den, který jsme si spolu s panem Janem Husákem, nadšeným cestovatelem a zaměstnancem Muzea regionu Valašska ze Vsetína, naplánovali, se nám opravdu povedl, k čemuž samozřejmě přispěla i dobrá nálada spolu s krásným podzimním počasím.

Na základě zkušeností vím, že se ve většině případů při výuce základů geologie a mineralogie setkáváme s tím, že toto téma děti nebaví a je jim cizí. Naším cílem bylo přiblížit dětem tuto oblast co nejvíce praktickými ukázkami a vyvolat v nich o toto téma zájem. Chtěli jsme také, aby děti pochopily, jak člověk může svou činností neodvratně měnit ráz krajiny a svým neodborným chováním tak zničit nebo navodit změny, které budou nevratné.

Ráno jsme se sešli ve třídě, kde pan Husák děti díky prezentaci plné videí a obrázků seznámil se základy geologického vývoje Země. Děti měly možnost osahat si různé příklady hornin a nerostů přímo ve třídě, kterou jsme ale brzy opustili a vypravili se do terénu.

Po cestě jsme projížděli Frenštátem pod Radhoštěm (černouhelné doly – vysvětlili jsme si argumenty pro a proti těžbě). Ve Štramberku jsme navštívili jeskyni Šipka a vápencový lom Kamenárka, kde jsme si zahráli na hledače zkamenělin. Děti si vyzkoušely práci s kladívkem a po menším „psychologickém nátlaku“ jsme všichni zdolali i rozhlednu na Bílé hoře. Po cestě zpět  nám autobus zastavil v Tiché, kde se v místním lese schovává přírodní památka Travertinová kaskáda – ojedinělý geologický úkaz, který nikde jinde v Evropě nenajdete.

Velké díky patří hlavně panu Husákovi, který svými znalostmi a přístupem dovedl zaujmout a snad se nám společnými silami podařilo přimět děti k tomu, aby krajinou chodily s „otevřenýma očima“ J.

Projektový den byl financován z projektu Evropské unie Šablony II (Zkvalitnění výuky).

Mgr. Šárka Pavlíčková a Mgr. Marek Janovský

Sdílet: