Pátek 2. 10. 2020 byl pro žáky 2. třídy velmi slavnostní a očekávaný. V naší knihovně byli totiž pasováni na opravdové čtenáře. Tuto událost měli absolvovat už v červnu jako prvňáčci, ale z důvodu covidové epidemie byla akce odložena. Takže nyní se konečně dočkali.

Pracovnice rožnovské knihovny si pro děti připravily velmi hezkou a poučnou pohádku, každý žáček potom ukázal, jak mu čtení ve skutečnosti jde a obstáli opravdu všichni.

No a na závěr proběhlo samotné pasování, děti složily slavnostní slib, že se budou pěkně starat o knížky, paní místostarostka Milena Dudová jim předala pamětní listy, paní Boženka Zajícová měla připravené dárečky a nové průkazky do naší knihovny.

Závěrem chci za celou 2. třídu všem velmi poděkovat za opravdu zdařilou akci, dětem se moc líbila a stále na ni vzpomínají.

Mgr. Vlaďka Slámová, tř. uč. 2. třídy

Sdílet: