Když jsme se 1. října 2020 sešli ve sborovně školy se všemi učiteli na poradě k případné distanční výuce, doufali jsme, že je to jen hypotetická záležitost. Ve středu 14. října 2020 se bohužel stala skutečností.

Do té doby stihla Mgr. Vladislava Slámová se svými druháky pasování na čtenáře naší knihovny, které bylo odloženo ze závěru školního roku 2019/2020. Mgr. Vladimíra Mertová naplánovala „venkovní“ exkurzi pro žáky své 5. třídy na Pustevny, včetně návštěvy „Stezky Valašska“ a procházky k soše Radegasta. Této exkurze jsem měla možnost se zúčastnit, nádherná příroda, dokonce bez davů lidí.  Jen počasí nás v úplném závěru trošku zradilo, to ale neubralo na dobré náladě všech zúčastněných. Třeťáci si po vzoru čtvrťáků z minulého měsíce vyzkoušeli v rámci projektového dne „Zdravý den“ – sacharidy, bílkoviny a tuky už pro ně nebudou až tak velkou záhadou, spolu s lektory je projektovým dnem provedla Mgr. Pavla Smílková.  Osmáci a deváťáci absolvovali blok besed organizovaných Mgr. Šárkou Pavlíčkovu týkajících se dospívání.

A pak od 14. října 2020 přišlo to, co nikdo nechtěl – opětovné uzavření škol. Nyní využíváme pro komunikaci webovou aplikaci Bakaláři (včetně zápisu klasifikace) a pro výuku aplikaci Teams. Tu první mi pomáhal zprovoznit pan Vojtěch Prchal (správce našich webových stránek), tu druhou jsme pak do provozu uvedli ve spolupráci s naší IT partnerskou firmou CASNET s. r. o. Díky za rychlé reakce a opravdu maximální vstřícnost.

Vím, že situace, kdy děti vidí svět přes obrazovku počítače, není úplně jednoduchá. Věřím, že Vy i Vaše děti to zvládnete. Přeji co možná nejklidnější ve zdraví prožité dny, trpělivost a toleranci, současně ale také prosím o dodržování pravidel ze strany Vašich dětí při hodinách on-line výuky.     

Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školy

Sdílet: