Každá životní situace může přinést něco pozitivního. Tak tomu bylo i při uskutečnění návštěvy Mgr. Petra Kopeckého na naší škole. Petr je (podotýkám výborným) absolventem naší školy. Současná epidemiologická situace mu nedovoluje věnovat se plně svým pracovním a studijním povinnostem v Itálii, takže, když jsem zjistila, že předvánoční a vánoční čas bude trávit ve Vidči, pozvala jsem ho do naší školy. Uskutečnila se dvě setkání (pro žáky 6. třídy 11. 12. 2020 a pro žáky 7. třídy 17. 12. 2020), na realizaci se mnou spolupracoval samozřejmě Mgr. Petr Kopecký a má zástupkyně Mgr. Šárka Pavlíčková.

Mgr. Petr Kopecký v současné době dokončuje doktorát z historie na Univerzitě Palackého v Olomouci a současně na univerzitě Sapienza v Římě. Hlavním jeho zájmem je diplomacie Svatého stolce (takže se dostává i do Vatikánu) od doby Velké francouzské revoluce po dnešní dobu. Tématem jeho dizertační práce jsou vztahy mezi Svatým stolcem a Arcibiskupstvím Olomouckým v období první a druhé Československé republiky.

V Itálii a Čechách pobývá Petr střídavě od roku 2015, má přístup do vatikánských archivů, překládá texty z češtiny do italštiny a naopak, absolvoval pracovní stáž na Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci ve Vatikánu.

Vypadá to jako luxusní kariéra, Petr na sebe může být opravdu hrdý, ale… Do školy přišel úplně normální mladý kluk, který zaujal… Mluvil o historii, geografických podmínkách, vysvětlil, jak je to s Vatikánem, Římem a Itálií, srovnal životní styl Čechů a Italů a vyrovnal se s každou otázkou, která zazněla ode mě nebo od dětí. Popsal s humorem kladné i horší stránky svého života v Itálii (např. počáteční jazykovou bariéru, nástrahy studia v italštině atd.).

Za návštěvu chci moc poděkovat a věřím, že nebyla poslední…

Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školySdílet: