Zápis do 1. třídy
pro školní rok 2021/2022
proběhne ve dnech 14. – 16. dubna 2021
v budově Základní školy Vidče, okres Vsetín.

Rezervaci zákonného zástupce na konkrétní termín schůzky bude možné provést od 26. března 2021, zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí. Formuláře potřebných žádostí jsou k dispozici na www.zsvidce.cz.

K zápisu jsou nutné tyto náležitosti:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců mimo zemí EU platné povolení k pobytu),
  • žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání, popř. žádost o odklad povinné školní docházky doplněnou o doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa,
  • zápisový lístek.

Elektronická přihláška a registrace termínu zápisu

Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školySdílet: