Ano, blížíme se k závěru školního roku 2020/2021. Školního roku úplně jiného, než byly školní roky předchozí, roku diskutabilního, náročného pro všechny zaměstnance školy, žáky, jejich rodiče a roku plného změn. V září jsme sice nastoupili plni očekávání do škol, ale říjen nám všem všechna očekávání zhatil. A pak už jsme jen čekali na rozhodnutí – ta přicházela často nečekaně, pozdě, čekali jsme my zaměstnanci, čekali zaměstnaní rodiče a jejich děti. Pro výuku prostřednictvím aplikace Teams jsme stanovili jasná pravidla. Výuka probíhala dle předem daného rozvrhu a naprostá většina žáků ji zvládala, řada z nich (především na prvním stupni školy) s výraznou pomocí svých rodičů.  Přesto si myslím, že když jsme se postupně v dubnu a květnu začali vracet k prezenční výuce, i když nejdříve rotační, byli jsme nadšení. Samozřejmě, mnozí z nás někdy kroutili hlavou nad některými nařízeními a doporučeními. Postupně bylo ale třeba pochopit, že „hlavou se zeď prorazit nedá“. Chtěla bych poděkovat především dětem, že situaci s tolik diskutovaným testováním a nošením roušek zvládly na jedničku s hvězdičkou.

      Takže jsme se postupně vrátili do školních lavic a začali běžnou výuku. V této souvislosti bylo nutné ujasnit pravidla hodnocení. Vzhledem k tomu, že podklady pro hodnocení žáků získávali učitelé během celého druhého pololetí, budeme závěr pololetí hodnotit klasicky známkami. Máme dostatek aktivit, takže v této chvíli neuvažujeme o přechodu na slovní hodnocení.

      Soutěže už v této chvíli nikdo neorganizuje, přišli jsme především o řadu sportovních soutěží. Jak už jsem informovala v předchozím zpravodaji, do okresního kola Matematické olympiády postoupil Jaroslav Mandula ze sedmé třídy. Dnes už známe výsledky a já mu chci poděkovat za reprezentaci školy a za to, že okresní kolo této olympiády vyhrál s plným bodovým ziskem.

      Třešničkou na dortu byla rekonstrukce naší školní cvičné kuchyně, která proběhla za plné podpory zřizovatele – Obce Vidče. Rovněž je nutné ještě jednou zmínit a poděkovat za pomoc sponzorům – firmy už jsem jmenovala – ve zpravodaji, na našich www stránkách, na facebooku. Vždy ale člověk jedná s konkrétními lidmi – poděkování patří panu Aleši Mičkalovi, Ing. Karlu Trlicovi, Mgr. Pavlu Kubějovi, panu Jiřímu Vaculínovi a panu Milanovi Valčíkovi. Proběhla celková výměna kuchyňských linek, rekonstrukce elektrických a vodovodních rozvodů a odpadů, výměna podlahy. V současné době už se v cvičné kuchyni opět vaří – v rámci výuky si prostory vyzkoušeli šesťáci a sedmáci pod vedením Mgr. Pavly Smílkové a Mgr. Šárky Pekařové, ale objevují se a určitě i budou dále objevovat individuální aktivity. Třeba boršč se u nás ve čtvrtek 10. června 2021 vařil poprvé. Výuku ruského jazyka tak doplnila s žáky 8. třídy Mgr. Vladimíra Mertová. V cvičné kuchyni tak vznikl reprezentativní prostor, který můžeme nabídnout žákům naší školy i veřejnosti, např. pokud se lidé budou chtít zastavit v naší škole u příležitosti školních srazů. Průběh rekonstrukce si můžete prohlédnout na našich www stránkách – www.zsvidce.cz.

       Pátek 11. června 2021 prožili třídní učitelé se svými žáky „v přírodě“. Třídní učitelé mohli zvolit aktivity podle vlastního uvážení, znají přece své žáky nejlépe. A tak každý z nich se po domluvě s žáky vypravil jinam. Prvňáčci (s Mgr. Dagmar Hladkou) a třeťáčci (pod vedením Mgr. Dagmar Plesníkové) se vydali přes Zuberák směrem na Hradisko a zpět ke škole. I když se některým už na Zuberáku zdálo, že se jde opravdu „daleko“, nakonec vše zvládli, prohlédli si zbytky zříceniny na Hradisku. Druháky doprovodila Mgr. Vladimíra Slámová cestou Jedlovinou včetně návštěvy soukromé minizoo u Hajných. Mgr. Pavla Smílková zorganizovala pro své žáky čtvrté třídy „projektový den“ na Pustevnách. Přizvala si paní Michaelu Bařinovou, která pomohla při odhalení tajemství historie Pusteven, místních pověstí i staveb Dušana Jurkoviče Libušína a Maměnky. „Do těla“ si dali i páťáci pod vedením Mgr. Vladimíry Mertové – trasa – naše škola – obchod Hajný – pomníček – Hurtíkovi – kaplička – Svatoněk – Jedlovina – ta určitě byla krásnou procházkou. Šestáci se s Mgr. Markem Janovským vypravili na všem obyvatelům Vidče známé Díly, vše doplnili sportem. Sport byl společným jmenovatelem akce žáků sedmé třídy a Mgr. Šárky Pekařové, kteří svůj den nazvali „Konečně zase spolu“. Mgr. Alena Cábová „vyzvala“ své žáky na trasu Spina – Lhoty – Střítež nad Bečvou – Zubří – Vidče. No a deváťáci tento den (po „přespávačce“ ve škole) využili s Mgr. Dagmar Kovářovou k přípravě závěru školního roku a sportovním aktivitám. Všichni tak využili nádherného počasí k posílení dobrých vztahů ve svých třídních kolektivech.

       V současné době už všichni třídní učitelé připravují závěrečné školní exkurze pro své třídy, které budou odstartovány ve středu 16. června 2021. Doufám, že nám bude přát počasí a všechna nařízení se budou stále více rozvolňovat.

      Dovolím si zmínit i jednu hodně důležitou spolupráci. Vzhledem k tomu že mými obory jsou především matematika a fyzika, dovolila jsem si oslovit v rámci zpracování historie školy paní Mgr. Marcelu Švajdovou. Ta se k celé situaci postavila opravdu „čelem“ a pomohla nám zmapovat „historii školy ve zkratce – událostní i ekonomické“. Moc díky.

       Závěrem bych chtěla poděkovat dětem, že se celou situaci během školního roku snažily zvládnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, rodičům za jejich podporu a toleranci, svým učitelům a vychovatelkám za respektování pravidel, která byla třeba v průběhu roku nastavit, za náročnou přípravu i průběh výuky.  Rovněž díky všem správním zaměstnancům, kteří zvládali všechna omezovací nařízení a byli oporou a pomocí pedagogům.

      Současně doufám, že v příštím školním roce bude nadále pokračovat velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem (rychlost, vstřícnost, otevřenost), kterého v komunikaci se mnou zastupuje především pan starosta Mgr. Pavel Drda.

      Mějte všichni klidné, zdravé a pohodové prázdniny….

Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školy


Sdílet: