Dne 18.6. jsme se vydali do místní knihovny, kde byli prvňáčci „PASOVÁNI NA ČTENÁŘE“. Velmi jsme se na tento den těšili. Po příchodu do knihovny nás mile přivítala paní Božena Zajícová a paní Vinklerová, která nás uvedla do příběhu knihy „První školní výlet“, ze které nám kousek přečetla. Potom jsme shlédli divadelní představení k tomuto tématu a všichni jsme se zamilovali do role Kristýnky a Kuby, sourozenců – dvojčat a se zájmem a úsměvem sledovali jejich domácí šarvátky. Nakonec se sourozenci prvního školního výletu dočkali a nám všem se představení moc líbilo.

 Další část pobytu v knihovně se týkala čtení jednotlivých žáků, s čímž se všichni vypořádali skvěle. Každý dostal obrázek lodě se jménem a ten musel přečíst. Objevily se zde názvy lodí, jako např. Královna Sofie, Dubová loď, Hvězda sedmi moří, Karibská kráska, Nepotopitelná, Osamělý poutník, Archa Noemova atd. Potom se děti naučily pokleknout jako „rytíři“ a postupně byli všichni pasováni na čtenáře.  Od paní místostarostky Mileny Dudové obdrželi gratulaci, pamětní list a další dárečky, které věnoval dětem Obecní úřad ve Vidči. Děkujeme. Děti si také odnesly svoji první průkazku do knihovny a jistě se z nich stanou čtenáři mnoha krásných a zajímavých knížek.

Závěrečné poděkování patří také naší milé paní knihovnici Boženě Zajícové a dále všem děvčatům z rožnovské knihovny.

Mgr. Dagmar Hladká – tř. uč. 1. ročníkuSdílet: