Ve středu 6. 10. 2021 se žáci 3. a 5. třídy vypravili za novým poznáním do hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Exkurze byla naplánována v rámci učiva Prvouky a Přírodovědy.

Pro děti 3. třídy byla připravena beseda o planetách, Slunci, Měsíci a Zemi. Dozvěděly se, proč se střídá den, noc a roční období, jak je na Slunci teplo a další spoustu zajímavých novinek. Podívaly se do hvězdářského dalekohledu a zakoupily si hodně zajímavých suvenýrů.

Žáci 5. třídy zase vyposlechli přednášku o Sluneční soustavě, Slunci, planetách a také o sondách vyslaných do vesmíru. Velmi zajímavé byly také videoukázky doprovázené mluveným slovem lektora, díky kterým si žáci mohli vše lépe představit a prohlédnout. Také na tyto žáky čekal hvězdářský dalekohled a ukázky toho, co zajímavého dalekohled z této hvězdárny zaznamenal.

Vladislava Slámová a Pavla Smílková


Sdílet: