ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 21/22

Již tradiční součástí harmonogramu každého školního roku je jeho slavnostní zahájení v místním kulturním domě. Nejinak tomu bylo i letos. 1. září se všichni žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci videčské školy sešli v plné parádě, aby nejen přivítali nový školní rok, ale hlavně naše prvňáčky. Žáci 9. třídy se na pódiu ujali zpěvu i slova a především pak pasování prvňáčků do žákovského stavu. Povzbudivými slovy k nám všem promluvili i pan starosta Pavel Drda a paní ředitelka Eva Mandulová. Nezbývá než si přát, aby se nám všem v tomto školním roce dařilo a neprovázela jej už žádná omezení!

EXKURZE PRAHA

Na 7. – 9. září zorganizovala paní učitelka Mertová pro deváťáky výjezd do Prahy, jejímž hlavním cílem byla návštěva Ruského kulturního střediska vědy a kultury s úmyslem seznámit žáky s ruskými reáliemi, gastronomií a motivovat je k ještě většímu zájmu o studium ruského jazyka, který je ve videčské škole vyučován jako druhý povinný jazyk. Kromě Ruského centra a možnosti nákupu v ruských obchodech však žáci v Praze zhlédli i mnoho dalšího, např. expozice v Národním technickém muzeu, o historii vzniku filmu se dozvěděli a vlastní animaci si vyzkoušeli v Interaktivním filmovém muzeu NaFilm, na Prahu z ptačí perspektivy nahlíželi ze Žižkovské televizní věže a z věže Staroměstské radnice, ve vnitřních prostorách radnice mimo jiné měli možnost vidět mechanismus orloje a také si prošli podzemí. Samozřejmě nechybělo ani osobní volno, které si každý z žáků užil podle vlastní libosti a preferencí. Tímto ještě jednou děkujeme paní učitelce Mertové za vzorně naplánovanou a podnětnou exkurzi.

EXKURZE ZOO LEŠNÁ

23. září upevnili deváťáci spojenectví a patronát s žáčky 1. třídy. Společně za doprovodu třídních učitelek, Aleny Cábové a Dagmar Plesníkové, navštívili ZOO Lešná. Žáci 9. třídy se ujali svého úkolu velmi zodpovědně a své svěřence z 1. třídy opečovávali a vzorně provedli po areálu zoo a jednotlivých stanovištích a výbězích se zvířaty. A protože počasí přálo, tak i zvířátka byla pozitivně naladěna a pózovala před námi v plné své kráse. Exkurzi jsme si tedy všichni moc užili, zvlášť naši nejmladší žáčci budou mít dlouho na co vzpomínat.

Mgr. Alena Cábová a žáci 9. třídy ZŠ VidčeSdílet: