Pro většinu lidí je leden měsícem „startu a předsevzetí“, ve škole je to však měsíc hodnocení a ohlédnutí se zpátky za prvním pololetím školního roku. Během tohoto pololetí bojovalo o co největší úspěchy 190 žáků a 25 pedagogických a správních zaměstnanců. Ve finále 132 žáků prospělo s vyznamenáním, 57 žáků prospělo a jeden žák bohužel neprospěl. Co se týká zaměstnanců všem – pedagogickým i správním – bych chtěla vytisknout na vysvědčení – prospěl/a s vyznamenáním. Ani nám se totiž Covid 19 nevyhnul, takže ti, kteří zrovna „negativně covidově“ hleděli na svět, toho se suplováním, organizací výuky, úklidem a výdejem jídla měli plnou hlavu.

      V průběhu ledna jsme se spolu s našimi žáky účastnili školních kol olympiád – češtinou provedla žáky 8. a 9. třídy Mgr. Alena Cábová, matematikou žáky 8. třídy Mgr. Eva Mandulová, zeměpisem žáky 7., 8. a 9. třídy doprovázeli Mgr. Marek Janovský, Mgr. Šárka Pavlíčková a Mgr. Dagmar Kovářová, dějepis zaštítil pro žáky 8. a 9. třídy Mgr. Michal Modrlák a anglický jazyk pro druhý stupeň školy organizovala Mgr. Šárka Pavlíčková. V současné době probíhá nominace do okresních kol, o postupech žáků dáme vědět v příštím zpravodaji.

      V osmé třídě se stále nevzdáváme boje v soutěži českých a slovenských škol Speedmath, musíme se ale stále posouvat do složitějších kategorií. Přesto i v prvním pololetí jsme slavili úspěch a za ten jako učitelka matematiky děkuji. Nejúspěšnějším byl Jaroslav Mandula, který zabojoval ve více kategoriích a získal titul „matematický talent“. Diplom za reprezentaci školy dále získali – Jakub Pavlíček, Nicol Děcká, Viktorie Onderková a Tomáš Kozák. Jak už jsem psala, suplování bylo v lednu opravdu hodně. Tak jsem se setkala i se žáky 5. třídy a zkusila je do Speedmathu zapojit. A tak se dostal na přední příčky i Teodor Vaculín a paní učitelce Mgr. Pavle Smílkové určitě udělal radost. Všem děkuji za reprezentaci školy a věřím, že nasazení i boj bude pokračovat i v dalším pololetí.

      Do finále se blíží i realizace našeho projektu Šablony II. Tandemovou výuku matematiky dokončily v 5. třídě Mgr. Pavla Smílková a Mgr. Dagmar Kovářová. Měla jsem možnost zúčastnit se projektového dne mimo školu připraveného Mgr. Šárkou Pavlíčkovou pro žáky 8. třídy – směřovali jsme na Pustevny a Radhošť. I když nám počasí 13. ledna 2022 nepřálo, zvládli jsme vše díky dobré náladě dětí bez problémů a užili si kouzlo Maměnky, Libušína, Radegastu a Kaple sv. Cyrila a Metoděje, které se nám z mlhy objevovaly vždy na poslední chvíli. Mgr. Pavla Smílková připravila pro své děti projektový den – tentokrát v centru Vrtule – světě her a poznání ve Valašském Meziříčí.

      S žáky 8. třídy jsem využila v rámci výuky fyziky možnost virtuálních prohlídek realizovaných společností ČEZ – 12. ledna 2022 jsme se virtuálně podívali do Temelína a 26. ledna 2022 pak do Dukovan. Virtuální prohlídka počítala i se zapojením dětí do programu, a tak si v soutěži odnesli ceny Jakub Pavlíček a Kamila Vavrušová.

      Vážím si toho, že jsou firmy a lidé, kteří nám svou podporu vyjadřují formou sponzorských darů. Děkuji panu Jiřímu Vaculínovi, který zastupuje firmu Bora Bora gastro s. r. o. za dar 5 000,- Kč. Poděkování rovněž patří manželům Markétě a Aleši Cábovým  za dar 5 000,- Kč.

Sledovat nás stále můžete na www.zsvidce.cz.

Mgr. Eva Mandulová

ředitelka školy


Sdílet: