27. ledna 2022 se 14 žáků a žákyň 8. a 9. třídy utkalo ve dvouhodinovém souboji s češtinou. Tohoto dne totiž proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěž má tradičně dvě části – gramatickou a slohovou. V gramatické části se děti potýkaly s tak trochu netradičními češtinářskými úkoly, na které v klasických hodinách češtiny běžně nenarazí, ve slohu pak musely pohotově zareagovat na zadané téma a během šedesáti minut vytvořit smysluplný, na slovní zásobu pestrý a pokud možno pravopisně bezchybný text.

A jak to všechno dopadlo? Se shodným počtem bodů se na 3. – 4. místě umístili Zuzana Jurčová a Jakub Pavlíček (oba z 8. třídy), 2. příčku obsadil Daniel Žitník (9. třída) a na stupni vítězů se ocitl Jaroslav Mandula (8. třída), který bude videčskou školu reprezentovat v okresním kole této soutěže dne 28. března 2022. Také bych ráda vyzdvihla skvělý výkon Kláry Sušňové (9. třída) v gramatické části, jíž je vítězkou.

Poděkování a pochvala z mé strany však patří všem, kteří se olympiády zúčastnili a vůbec se za své výkony nemusejí stydět, protože bodové zisky na dalších místech byly opravdu velmi těsné.

Mgr. Alena Cábová, vyučující českého jazyka


Sdílet: