Ve čtvrtek 13. ledna proběhl v 8. třídě projektový den mimo školu. Téma tohoto projektového dne byly tentokrát Pustevny.

I když se jedná o místo vzdálené jen několik kilometrů od naší školy a většina z nás zde byla už několikrát, Pustevny jsou kouzelným místem, které nás vždy překvapí. Nás tentokrát překvapilo počasí..

Bylo to opravdu objevování, protože ať už to byl Radegast nebo Kaple sv. Cyrila a Metoděje, vždy se před námi tyto dominanty Pusteven vynořily z mlhy až na poslední chvíli a my byli překvapeni, jak nám ta cesta rychle utekla.

Díky mrznoucímu dešti a vznikající ledovce jsme museli přehodnotit naše plány a místo sestupu z Radhoště do Rožnova jsme zvolili procházku zpět na Pustevny a odtud autobusem do Rožnova.

A na co jsme se během našeho projektového dne zaměřili? Jednalo se o tato témata: Pustevny, Radhošť, Libušín, Maměnka, lanová dráha, socha Radegasta, socha Cyrila a Metoděje, Kaple sv. Cyrila a Metoděje a osoba Dušana Jurkoviče.

Kromě návštěvy Pusteven byla další součástí projektu také skupinová práce dětí, jejíž náplní bylo vyhledání a zpracování informací o dominantách Pusteven.

Šárka Pavlíčková (tř. učitelka 8. třídy) a Eva MandulováSdílet: