V úterý 22. března 2022 připravili členové Sboru dobrovolných hasičů Vidče prezentaci své práce pro žáky naší školy. Moderování akce se ujala Ing. Šárka Nerádová za podpory organizátorky paní Martiny Mičkalové a dále členů SDH Vidče – manželů Ivany a Petra Bitalových a pana Vladimíra Žemly. Prostřednictvím přehledné prezentace se mohli žáci naší školy seznámit se všemi životními situacemi, ve kterých se mohou spolehnout na zásah hasičů. Mnozí z nich si totiž neuvědomovali, že hasič nehasí pouze oheň, ale zasahuje v řadě situací – např. při dopravních nehodách, výbuchu a živelných katastrofách, zkrátka při mimořádných událostech.

S praktickými ukázkami ochranných pomůcek a vybavení velmi dobře doplnili videčské hasiče hasiči profesionální – pan Martin Koňařík a pan Radek Pivko, hasiči DEZA, a. s. Valašské Meziříčí. Ti fungují nejen v DEZE a. s. ale také jako specialisté na chemický průmysl pro celý náš region.

Největší zajímavostí, kterou děti mohly vidět, byl určitě kombinovaný hasičský automobil na podvozku Tatra 158 Phoenix. Ten zaujal děti svými rozměry (10 100 mm x 2 550 mm x 3 500 mm) i technickým vybavením.

Za zorganizování a uskutečnění celé akce patří dík všem zúčastněným dobrovolným i profesionálním hasičům. Je dobré znát „záběr“ jejich činnosti a pak správná telefonní čísla. Nikdo z nás totiž neví, kdy je bude potřebovat ….

Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školySdílet: