I v letošním školním roce se naši žáci účastnili Zeměpisné olympiády, která probíhala stejně jako vloni online formou.


Do soutěže se zapojili žáci 7. až 9. třídy.

Na základě školního kola do kola okresního postoupili tito žáci:
Kategorie B (7.třída): Štěpán Cáb, Vojtěch Špak a Ester Bukovjanová.
Kategorie C (8. a 9.třída): Jaroslav Mandula, Jakub Pavlíček a Adéla Ondřejová

V okresním kole nejlepšího výsledku dosáhl Jarek Mandula, který si svým 3. místem vybojoval účast v kole krajském. Dalšího pěkného úspěchu se podařilo dosáhnout Kubovi Pavlíčkovi, který skončil v okresním kole na 5. místě.

Všechny ty, kteří se do soutěže zapojili ať už tím, že si vyzkoušeli školní kolo, nebo bojovali v kole okresním, bych ráda pochválila a popřála jim hodně štěstí a úspěchů i v budoucnu. Největší pochvala ale patří Jarkovi, který naši školu reprezentoval i v kole krajském, kde nakonec skončil na krásném 10. místě.

Mgr. Šárka Pavlíčková


Sdílet: