Ve čtvrtek 1. září 2022 se při slavnostním zahájení školního roku sešlo 186 žáků, 16 pedagogických a 9 správních zaměstnanců. Poprvé se s naší školou seznámilo 24 nových prvňáčků, kteří při své premiéře obstáli „na jedničku“. Zásluhu na tom měli především žáci 9. třídy pod vedením třídní učitelky Mgr. Šárky Pavlíčkové, kteří celé slavnostní uvítání prvňáčků připravili a tím jim jejich první kroky na škole usnadnili. Za přípravu i realizaci jim patří dík.

Všem přejeme klidné proplutí školním rokem 2022/2023…Sdílet: