Během října 2021 naše škola podala žádost o evropský projekt v rámci programu Erasmus +, který umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Naše žádost byla schválena a projekt pod názvem How to become a better teacher? (Jak se stát lepším učitelem?) byl zaregistrován pod číslem 2021-2-CZ01_KA122-SCH-000041991.

Jedná se o krátkodobý projekt, jehož začátek byl 1. května 2022. Projekt bude ukončen 30. září 2023 (délka projektu – 17 měsíců). Maximální výše získaného grantu je 7134 EUR.
Cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků na naší škole. V době projektu se tři učitelé školy zúčastní třech kurzů v zahraničí. Dva kurzy budou jazykové, zaměřené na komunikaci a zvyšování jazykové úrovně účastníků. Cílem kurzů bude také sdílení pedagogických zkušeností a zdokonalení metodiky výuky cizích jazyků. Jeden kurz bude metodický. Jeho hlavním cílem bude Project and Competence Based learning – innovative and effective methods and tools (kooperativní vyučování, nové digitální technologie a platformy). Součástí kurzu bude i praktická ukázka využití těchto metod v praxi.

Pro výběr kurzů jsme využili nabídku portálu School Education Gate.

Zvyšování sebevzdělání bez ohledu na aprobovanost učitelů je samozřejmě důležité. Profesní růst pedagogů spolu se zvyšováním jazykové úrovně bude pro školu určitě přínosem. Důležité je také otevřenost k novým trendům a změnám ve výuce, které s sebou nová doba přináší.
Moc rádi bychom se v nejbližší budoucnosti zapojili také do dalších mezinárodních projektů, které program Erasmus+ nabízí. Ať už se jedná o Partnerství o spolupráci (Partnerství malého rozsahu), nebo využití e Twinningu. Osobní setkání s pedagogy na jazykových kurzech nám určitě tento cíl pomohou dosáhnout.

Mgr. Šárka Pavlíčková


Sdílet: