Středa 12. 10. 2022 byla pro naše prvňáčky neobyčejným dnem. Byl to „Den jablíčkový“. Žáci dostali předem za úkol, co vše mohou do školy přinést – pohádky, písničky, básničky, obrázky s jablíčkovou tématikou.

A abychom nezůstali jen u teorie, tak jsme se jiným způsobem naučili, co všechno se dá z jablek vyrobit – ať pro radost nebo k jídlu. Nechyběl nám mošt, křížaly, přesnídávky, džus, štrúdl a celá spousta jiných výborných moučníků z jablek.

Nejočekávanější pak byla soutěž „O nejkrásnější jablíčko“, kde pomáhali vybírat i kamarádi ze 2. třídy a 4. třídy, hlasovala i paní ředitelka a paní zástupkyně, které si děti osobně pozvaly. Nakonec se na 1. místě umístilo jablíčko Damianka Januše, na 2. až 3. místě skončily jablíčka Vašíka Pastorka a Lukáška Lašáka.

Myslím, že se nám den velmi vydařil, děti si ho užily, hodně věcí se naučily např. při čtení jablíčkových slabik, počítání jablek, zazpívaly si písničku Koulelo se, koulelo červené jablíčko… a na své si přišly i jejich mlsné jazýčky.

Všem rodičům bych chtěla touto cestou moc poděkovat za pomoc dětem s přípravou na tento projektový den.

Mgr. Vlaďka Slámová, tř. uč. 1. třídySdílet: