Pátek 21. 10. 2022 byl pro naše žáčky 1. a 2. třídy dnem nevšedním. Již od rána se nedočkavě těšili na večerní Halloween.

Se stmíváním se škola zahalila tajemným pláštěm a v 18 hodin se znovu otevřely „školní brány“. Naši nejmenší se proměnili ve strašidelné bytosti a v nejrůznějších kostýmech, roztodivných úborech a se strašidelnými úsměvy na rtech začali vstupovat do školy. Tam na ně čekali deváťáci v roli rozmanitých strašidelných tvorů a precizně připravenou halloweenskou stezkou, plnou záhadných míst, bytostí, předmětů, světel a zvuků. Děti se postupně vydávaly na tajemné putování školou a statečně plnily nejrůznější úkoly, za které si vysloužily sladké odměny. Všechna malá strašidélka se nakonec ze stezky bezpečně vrátila a odcházela domů plná zážitků.
Pro deváťáky však netradiční večer nekončil. Spolu se svou třídní učitelkou Šárkou Pavlíčkovou zůstali ve škole, kde také přenocovali.

Za velmi vydařenou akci bych ráda poděkovala všem deváťákům, paní zástupkyni Šárce Pavlíčkové, rodičům zúčastněných dětí a všem, kteří se zasloužili o uskutečnění akce.

Mgr. Simona Kopecká, tř. uč. 2. tř. a Mgr. Vladislava Slámová, tř. uč. 1. tř.Sdílet: