Ve středu 23. listopadu jsme pro rodiče a rodinné příslušníky dětí ze souboru Valašenka připravili PŘEDADVENTNÍ POSEZENÍ V Kino klubu Miláno. Rodiče zhlédli vánoční pásmo, ve kterém jim děti přiblížily různé zvyky, které byly pro dané předvánoční období typické. Pásmo pastýřů a oveček se rodičům také velmi líbilo. Na závěr bylo pro děti připraveno pohoštění, které si zasloužily.
Moc bychom chtěli poděkovat paní Ivě Mandulové, která nám poskytla zdarma nejen prostory, ale také občerstvení pro děti. Moc si této pomoci vážíme a ještě jednou ze srdce děkujeme.


Pavla SmílkováSdílet: