Nový rok jsme se školní družinou začali tím, že jsme navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice pro nás měla připravené povídání o Třech králích, než se paní knihovnice pustila do vyprávění samotného příběhu, tak si děti nejprve namalovaly kamenožrouta, tak jak si ho představují ve své fantazii, poté se již paní knihovnice pustila do vyprávění příběhu o Třech králích, děti byly natolik zaujaté vyprávěním příběhu, že se samy zapojovaly a navzájem se ve vyprávění příběhu doplňovaly. Na závěr naší návštěvy knihovny si děti vyrobily papírovou korunu, kterou si ozdobili dle vlastní fantazie, takže nakonec z knihovny neodcházeli jen tři králové…..
Návštěva knihovny se nám velmi líbila, tak jako obvykle, a už nyní se těšíme na další milé setkání.

Martina HolišováSdílet: