V úterý 7. 2. 2023 se žáci 7. třídy proškolili během tří vyučovacích hodin v základech poskytování první pomoci. Zkušená zdravotnice paní Kamila Cermanová, která se věnuje naplno lektorování v této oblasti, předala dětem nejen teoretické informace, například o existenci a fungování aplikace „Záchranka“, ale pod jejím vedením si sedmáci mohli vyzkoušet i praktické nácviky obvazové techniky, „mašličkování“, které často může nahradit chirurgické šití, na maskování popálenin se naučili rozpoznat jejich jednotlivé stupně, v závěru nechyběla ani masáž srdce na figuríně. Paní Cermanové tímto děkuji za její profesionální přístup a pojetí celého kurzu, díky kterému dokázala děti zaujmout, žákům pak děkuji za podnětné dotazy, spolupráci a aktivitu, kterou s nadšením projevovali.

Mgr. Alena Cábová
učitelka výchovy ke zdraví v 7. tříděSdílet: