Dne 22. února jsme si s devítkou vyjeli do Zašové na cestovatelskou přednášku o ročním putování po Asii. Jednalo se o besedu s panem Lukášem Sochou, jehož nápad vydat se po stopách slavných českých cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky se podařilo zrealizovat.

Lukáš Socha spolu se svým kamarádem opravdu absolvovali cestu dlouhou 130 000 km, navštívili 32 zemí a pořídili fotografie z úplně stejných míst jako jejich předchůdci Hanzelka se Zikmundem. Ze svých cest pořídili mnoho videí, výstav, rozhovorů a samozřejmě i besed.
Určitě nebudu lhát, když napíšu, že se jednalo o velice zajímavě a poutavě vedenou přednášku, která byla obohacena o spoustu videí a fotografií.

Proto bych ráda poděkovala jak paní Janišové ze Zašové, která nás na besedu pozvala, tak i paní ředitelce Mandulové, která toto pozvání přijala.

Šárka Pavlíčková (tř.uč. 9.tř.)Sdílet: