V pátek 31. března 2023 ZUŠ uspořádala pro děti z 1. třídy výchovný koncert. Děti měly možnost seznámit se s některými hudebními nástroji – flétna, hoboj, klavír, cimbál, kytara. Ale nejvíce se jim líbilo, že jednotlivé skladbičky pro ně hráli žáci ze čtvrté a páté třídy naší školy – tedy jejich kamarádi. Společně si pak i zazpívali a pomohli s doprovodem některých skladeb.

Paní učitelce Trusinové a vystupujícím dětem mnohokrát děkujeme za milé vystoupení.

Mgr. Vlaďka Slámová, tř. uč. 1. třídy
Sdílet: