Ráno 6. června se prvňáčci a druháci začali scházet před školou a už se nemohli dočkat, až nastane dlouho očekávaný školní výlet do Štramberku.

Cesta autobusem nám všem rychle utekla. Naší první zastávkou ve Štramberku byl Národní sad, ve kterém nás za krátký čas přivítala paní průvodkyně, která nás prováděla celým dopolednem ve Štramberku.

Děti na začátku programu obdržely kartičky se zadanými úkoly, za jejichž postupné plnění získávaly hvězdičky k nalepení. Prvním úkolem, který děti zkušeně a s velkým potěšením zvládly, bylo zdolání překážek ve skákacím hradu. Poté jsme se společně vydali prozkoumat jeskyni Šipka, abychom spatřili pračlověka Bertíka, a splnili tak druhý úkol. Děti byly ze setkání nadšené, dozvěděly se o tajemstvích a zajímavostech této jeskyně a ochotně kývly na Bertíkovu prosbu o pomoc s obchůzkou Štramberku. Vypravili jsme se tedy přímo na štramberské náměstí. Po putování malebným Štramberkem dostaly děti na náměstí zasloužený čas na občerstvení a nákup drobných dárků včetně typických štramberských uší. Po přestávce následovala druhá polovina programu, ve které děti plnily další dva úkoly – navštívily mini zoo a pekárnu štramberských uší. V mini zoo se seznámily s rozmanitými druhy tropických ryb, exotických hadů, ještěrů a pavouků. Nechyběla ani dravá želva kajmanka a roztomilé opičky. Odvážné děti se dokonce vyfotily s hadem za krkem. V jedné z místních pekáren, kterou po vůni čerstvého perníku nebylo těžké najít, se děti od pekaře dozvěděly o možném původu výroby štramberských uší, na vlastní oči viděly, jak celá výroba probíhá, a jako správní pekaři si jedno ucho děti samy upekly a ochutnaly. Všem dětem se podařilo sesbírat plný počet hvězdiček a jako odměna na závěr je čekala Štramberská trúba v podobě voňavého perníku.

Po skončení programu jsme se vrátili zpět do Národního sadu, ve kterém jsme se se Štramberkem pro tento den rozloučili.

Na výletě se nám všem moc líbilo, počasí nám přálo a už dopoledne ve městě se děti ptaly, kdy Štramberk navštívíme zase.


Mgr. Simona Kopecká, Mgr. Vlaďka Slámová, Martina HolišováSdílet: