Jak jinak zakončit úspěšně zdolaný školní rok, než třídní exkurzí? Jakou jinou formou než skloubením poznáváním přírody, sportu a nezbytného shoppingu? Kde jinde než v překrásné Olomouci? Přesně takto probíhala třídní exkurze našich sedmáků v letošním školním roce.

Dne 8. června 2023 se naši Zlaťáci společně s jejich třídním učitelem Michalem Modrlákem a jeho pravou rukou Markem Janovským vydali na dlouho očekávanou třídní exkurzi do prosluněné Olomouce. Na programu jsme toho měli hodně, proto i tuto závěrečnou exkurzi jsme koncipovali jako dvoudenní počin.

Po příjezdu do Olomouce jsme se ubytovali v našem dočasném azylu a hned jsme vyrazili na první bod našeho programu – Zoologickou zahradu na Svatém Kopečku. Žáci zde dostali rozchod a samostatně mohli obdivovat rozličnou faunu, která se tu návštěvníkům představuje. Největší úspěch mezi žáky sklidil výběh, ve kterém se návštěvníci mohou „pomazlit“ s kozami a kůzlaty a pavilon netopýrů, ve kterém se s vámi tito zajímaví savci při svých průletech setkávají doslova tváří v tvář.

Po splnění této části exkurze a po nezbytném doplnění sil jsme se přesunuli k dalšímu bodu naší výpravy, kterou byla Lasergame. Dle veselých obličejů, emocí, které z žáků doslova stříkaly, a slov plných nadšení bylo evidentní, že tento bod exkurze se setkal s velkým úspěchem.
Den jsme zakončili podvečerní prohlídkou historického jádra města a notně unavení jsme přečkali noc v Olomouci.

Po noci provázené neustálým zvoněním tramvají jsme se probudili do zamračené Olomouce. Toto nás ovšem nerozhodilo a po nezbytné snídani jsme se vydali znovu na Svatý Kopeček. Navštívili jsme tu lanové centrum Veverák, ve kterém si děti vyzkoušely svou obratnost, sílu, vytrvalost i schopnost překonat své strachy. V souboji pohlaví v lanovém centru vyšly vítězně dívky, za což jim patří velké uznání a chlapci se budou muset příště více „pochlapit“ aby alespoň srovnali pomyslné skóre. 🙂

Posledním bodem exkurze bylo vzíti ztečí nákupní centrum Šantovka a zde utratit poslední peníze.

Po vyzvednutí batožiny z ubikací a poslední cestě olomouckou tramvají jsme nastoupili do vlaku, který nás dopravil k našim domovům.

Doufám, že se žákům letošní školní exkurze líbila, její program si užili a odvezli si z ní mnoho zážitků.

Michal Modrlák
třídní učitel 7. třídySdílet: