Pokud někdo projížděl kolem naší školy 21. června, tak si nemohl nevšimnout, že se něco děje. Otevřenými okny tělocvičny se nesla hudba spolu s hlasitým potleskem, který obecenstvo povzbuzovalo výkony jednotlivých vystupujících.

X factor je pravidelně pořádán žáky 9. třídy na konci školního roku. Jedná se o soutěž, kde může vystupovat každý, kdo něco umí a má v sobě dostatek odvahy „jít se svou kůží na trh“.

V letošním roce nás mile překvapila spousta vystoupení. Děti zpívaly, hrály na klavír, kytaru a saxofon, cvičily a skákaly, povídaly vtipy nebo recitovaly. Kromě jednotlivců nás mile překvapila i skupinová vystoupení celých tříd. Vybrat toho nejlepšího byl opravdu oříšek. Porota tvořená 5 členy učitelského sboru to měla jako vždy velice těžké. Před samotným vyhodnocením si všichni mohli zatančit, což mnozí s radostí využili.

Výsledky:

1. stupeň

Kategorie zpěv a recitace:

1. m. – David Machalec
2. m. – Štěpán Randus
3. m. – Eliška Jurajdová

Kategorie hra na hudební nástroj:

1. m. – Anežka Vrtalová
2. m. – Ema Dobešová
3. m. – Alexandr Heryán

Kategorie pohyb:

1. m. – kolektiv 4. třídy
2. m. – Rozálie Ondřejová
3. m. – Veronika Hurtíková
3. m. – Matouš Duda

2. stupeň

1. m. – Anežka Špaková (hra na klavír)
2. m. – Nicol Obroučková (hra na klavír)
3. m. – Patrik Maléř (hra na saxofon)

Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen porotě a všem účinkujícím, ale hlavně celé 9. třídě. Holky i kluci z devítky si celou akci sami zorganizovali, nachystali a připravili. Kolik práce a nervů se za každou takovou akcí skrývá, poznali velmi brzy. Zvládli to ale statečně 😀.


Šárka Pavlíčková (tř. uč. 9.tř)Sdílet: