V říjnu podnikli žáci 9. ročníku dvě akce, které se týkaly volby budoucí profesní orientace a volby středoškolského vzdělávání.

Tou první byl Technický jarmark, který se koná pod záštitou Hospodářské komory Zlínského kraje a který podporuje vzdělávání v technických oborech. Naše deváťáky v tomto případě doplnili v počtu i vybraní osmáci. Žáci měli možnost navštívit dvě rožnovské firmy, a to Onsemi a Retigo. Díky vedoucím pracovníkům těchto firem měli možnost nahlédnout do různých zákoutí výroby, seznámit se s pracovním prostředím, pracovní náplní jednotlivých profesí, technikou atd. Z každé firmy si žáci navíc odnesli i upomínkové předměty a něco na zub.

Druhou akcí byla Burza škol, na kterou deváťáci vyrazili do Vsetína. Zde se ve stáncích prezentovaly střední školy především Zlínského kraje, ale zavítaly sem i některé školy z kraje Moravskoslezského a Olomouckého. Každá škola se snažila maximálně zaujmout a nalákat co nejvíce budoucích studentů. Teď už je na samotných deváťácích, aby své další vzdělávání dobře zvážili a s volbou střední školy učinili šťastné rozhodnutí.

Mgr. Alena Cábová
výchovná poradkyněSdílet: