Ve čtvrtek 16. listopadu jsme se se třeťáky vydali besedovat do místní knihovny. Beseda s názvem Nic nalhaného, máloco pravda, kterou si pro děti připravila paní Vinklerová, byla zaměřená na pověsti z Valašska. Děti si nejprve zopakovaly, co je to pověst, povídaly si o tajemných valašských místech opředených pověstmi a seznámily se s některými kouzelnými bytostmi zpod Radhoště. Poté se děti zaposlouchaly do vyprávění velmi známé pověsti Sirotek v Radhošti, která má i svou filmovou podobu. Na závěr jsme se všichni přenesli do dávných dob na Rožnovský hrad, který stával na kopci Hradisko a je dějištěm tragické pověsti o rytíři Kunovi z Kunštátu a dvou sestrách.

Podzimní beseda v knihovně byla velmi poutavá a už teď se těšíme na jarní.

Simona Kopecká, třídní učitelka 3. třídySdílet: