V úterý 31. října jsme se s páťáky sešli před budovou školy již krátce po 6. hodině, abychom tak ještě za tmy rozsvítili školu. K rozsvěcení školy si každý přinesl originálně vydlabanou dýni a samozřejmě nesměl chybět ani strašidelný kostým, který u některých obzvlášť naháněl hrůzu. Paní ředitelka, která se spolu s námi akce účastnila, měla pro žáky připravený logický rébus, jenž velmi potrápil mozkové buňky všech „strašidel“. Poté jsme se přesunuli do třídy a celý den se nesl v duchu oslavy svátku mrtvých.

S dětmi jsme si povídali o tom, jak se tento svátek slaví napříč světem. Dozvěděli jsme se, že naše dušičky i angloamerický halloween mají původ již v keltských tradicích anebo jak se ve stejném čase slaví v Mexiku „Día de Muertos“. Všechny tyto svátky mají však jedno společné, a to vzpomínka na naše blízké zesnulé.

Den jsme zakončili ukázkou kostýmů a malým postrašením našich mladších kolegů v 1. a 2. třídě. Chtěl bych všechny páťáky velmi pochválit za jejich fantazii při dlabání dýni, tvorbě strašidelných kostýmů, ale především za jejich vlastní iniciativu, bez které by to nešlo.

Třídní učitel Mgr. Ondřej MaňákSdílet: