Ve čtvrtek 16. listopadu strávili žáci 6. třídy dvě vyučovací hodiny v místní knihovně ve společnosti paní knihovnice Renaty Vinklerové. Ta si pro ně připravila výukový program „Do Řecka za dobrodružstvím“. Žáci se seznámili s řeckou mytologií, ve dvojicích vyhledávali buď v encyklopediích, nebo pomocí počítačů a tabletů informace o hlavních bozích a hrdinech řeckých bájí a prezentovali je ostatním spolužákům. Stěžejní část lekce tvořilo řízené čtení vybrané řecké báje, s níž se žáci seznámili metodou skládankového čtení, doplňující otázky jim pak pomohly k lepšímu porozumění celého textu. Šesťáci se velmi snažili a projevovali po celou dobu trvání programu aktivní přístup. Paní Vinklerové děkujeme za inovativní metody, kterými dětem zábavnou a nenásilnou formou rozšířila dosud nabyté znalosti o řecké mytologii.

Mgr. Alena Cábová
vyučující českého jazyka v 6. tříděSdílet: