V podstatě celý prosinec se v 5. třídě nesl v duchu vánočního jarmarku. Společně s dětmi jsme se na jarmark připravovali v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy. Vyráběli jsme vánoční ozdoby, pekli a zdobili medové perníčky a dokonce jsme vyráběli výdejní okénka a vymýšleli reklamní slogany. Větší část příprav však musely děti zvládnout doma s pomocí rodičů, za což jim patří velký dík.

S blížícím se datem jarmarku byla celá třída netrpělivá, plná očekávání a musím přiznat, že já také. Dlouho připravovaná akce konečně vypukla 18. prosince. K dispozici měli „stánkaři“ nepřeberné množství pochutin sladkých i slaných, na své si přišli i ti, kterým chyběla vánoční výzdoba anebo adventní věnec. Již od 8:00, kdy jarmark začínal, čelili „stánkaři“ náporu svých spolužáků a nezastavili se až do 12té hodiny, kdy měli drtivou většinu zboží prodanou. Ve třídě bylo rušno jako ve včelím úlu, děti vybíraly a smlouvaly ostatně tak, jako by to na jarmarku či trhu mělo vypadat. Z nabízeného zboží krom klasických řízků musím vypíchnout některé novinky, a to párky v rohlíku a cukrovou vatu, z nichž se stal opravdový trhák. Krom žáků ostatních tříd si na jarmarku nakoupil učitelský sbor, Paní kuchařky, rodiče či dokonce místostarosta a starosta obcí Vidče a Stříteže nad Bečvou. Návštěvnost byla opravdu bohatá.

Celkový obnos utržený na jarmarku byl rekordních 28 700 Kč. Žáci a ani já jsme nevěřili v tak vysokou částku. Již dopředu bylo avizováno a s žáky jsme se tak domluvili, že peníze budou vynaloženy účelně. Polovina bude využita k třídnímu výletu a druhá polovina bude věnována dětskému domovu v Zašové. Ve středu 20. prosince jsme se se zástupci třídy vypravili do dětského domova předat peníze osobně. Žáci měli možnost prohlédnout si dětský domov a seznámit se s tamními dětmi. Zjistili také, že Vánoce v rodinném kruhu nejsou pro každého samozřejmost stejně jako stromeček s kopou dárků. Díky věnovaným penězům však splnili alespoň některým dětem jejich vánoční přání a udělaly tak dobrý skutek, který se zejména o Vánocích počítá.

Děkuji nejen všem páťákům, ale také všem, kteří se vánočního jarmarku jakýmkoliv způsobem účastnili a pomohli tak dobré věci.

Mgr. Ondřej Maňák
Třídní učitel 5. třídySdílet: