V první polovině školního roku 2023/2024 se žáci 5. třídy účastnili mezinárodní internetové matematické soutěže Speedmat. Někteří z nich se s novou aktivitou vyrovnali velmi dobře a v závěru pololetí obdrželi od pořadatele soutěže diplomy za vynikající výkon, popř. účast v soutěži a reprezentaci naší školy. K těm nejlepším patřili Antonín Pastorek, Štěpán Randus, Tobiáš Januš, Vít Boček a Jiří Divín. Kluky chválím za snahu a věřím, že v dalším pololetí své výkony ještě zlepší.

Mgr. Eva Mandulová
vyučující matematikySdílet: