18. března 2008 se žáci 8. a 9. třídy účastnili exkurze do čističky odpadních vod v Zubří. Exkurze proběhla v rámci projektu Comenius, kde je letoším tématem voda, a výuky chemie. Z výkladu pana Tovaryše se žáci seznámili s celým procesem, který ve stanici probíhá, od příjmu znečištěné vody, přes jednotlivé fáze čištění, až po odtok čisté vody ze stanice. Všechny prostory si také mohli prohlédnout.

Sdílet: