Rubrika: Projekt COMENIUS

Ve dnech 17. až 22.května 2015 proběhla poslední koordinátorská schůzka našeho projektu United Colours in Europe.  Schůzka se konala v italském městě Gravina in Puglia na jihu Itálie. Spolu s námi naši partnerskou školu navštívilo dalších 21 učitelů z Belgie, Polska, Estonska, Slovinska, Bulharska, Španělska a Řecka. V Itálii jsme prožili pět krásných dnů, kdy jsme měli možnost seznámit […]

Číst dál

V rámci projektu Comenius  učitelé naší školy Mgr. Ladislav Ludvigh a Mgr. Martin Basel navštívili  na počátku března 2015 partnerskou školu v Estonsku. Této  návštěvy se dále zúčastnili zástupci dalších partnerských škol z Bulharska, Řecka, Slovinska, Itálie,  Belgie, Španělska a domácího Estonska. První den návštěvy jsme byli mile a přátelsky přivítáni na škole v městečku Libatse.  Viděli jsme vystoupení […]

Číst dál

Ve dnech 30. 11. – 5. 12. jsme se zúčastnily setkání zástupců partnerských škol v projektu Comenius, který se tentokrát konal ve Slovinsku. Spolu s námi na schůzku přijelo dalších 14 pedagogů z Belgie, Bulharska, Itálie, Španělska, Estonska, Polska a Řecka. Atmosféra byla velice přátelská a neformální. Hostitelskou školou byla ZŠ v městě Preserje nedaleko hlavního města Lublaně, kterou […]

Číst dál

Školní rok nám opět začal a spolu s ním pokračuje také naše spolupráce s našimi evropskými partnerskými školami. Náš projekt je ve své polovině a před námi je ještě spousta práce. Během prázdnin byla dokončena práce na našem společném nástěnném kalendáři pro rok 2015. Každá z partnerských škol poskytla dvě malby. Tyto obrázky byly posléze použity pro tisk […]

Číst dál

Na konci měsíce března a na začátku dubna navštívilo naši školu 17 zahraničních učitelů a ředitelů z našich partnerských škol. Jednalo se o zástupce škol z Belgie (Zingem), Estonska (Libatse), Polska (Nagoszewo), Španělska (Aldaya), Bulharska (Tvarditsa), Řecka (Irakleio), Slovinska (Preserje) a Itálie (Gravina). Tito učitelé si prohlédli nejen Základní a Mateřskou školu ve Vidči, ale také SUPŠS […]

Číst dál

Ve dnech 1. – 6. prosince jsme se zúčastnily setkání zástupců partnerských škol v projektu Comenius z Itálie, řecké Kréty, Slovinska, Španělska, Bulharska, Estonska a od nás. Hostiteli byli tentokrát Belgičané. Část pobytu jsme strávili společně v základní škole ve městě Zingem. Nejen jsme viděli, jak probíhá výuka, vyměňovali si zkušenosti, ale zaujalo nás použití metody spjaté s šesti […]

Číst dál

Ve dnech 22. až 27.září 2013 jsme se spolu s p.uč. Vladislavou Slámovou zúčastnily první schůzky koordinátorů projektu Comenius. Tato schůzka se konala v Bulharsku ve městě Tvarditsa. Hned po příletu do hlavního města Sofie jsme se setkali s ostatními zástupci našich partnerských škol. Učitelé z estonského Libatse, Belgického Zingemu a polského Nagoszewa už pro nás nejsou žádnými nováčky. […]

Číst dál

Projekt Comenius – Partnerství škol (2013 – 2015) Téma projektu : United Colours in Europe Na konci června 2013 nám Národní agentura pro evropské vzdělávací projekty oznámila, že byl náš projekt United Colours in Europe schválen a že se můžeme připravit na jeho realizaci. Jedná se o projekt, do kterého bude zapojena celá škola (učitelé i […]

Číst dál

Technosportkid(t) – jméno společného projektu škol z Belgie (VBSZ De Regenboog, Zingem), České republiky (Základní škola Vidče), Estonska (Libatse Lasteaed-Algkool) a Polska (Zespół Szkół Publicznych w Nagoszewie). Tématem projektu byla spolupráce mezi partnerskými školami se zaměřením na techniku (práci se dřevem, kovem a syntetickými materiály) a sport (hry). Každá škola realizovala 12 mobilit. Na začátku školního […]

Číst dál

Comenius – Partnerství škol Téma nového projektu:  The United Colours in Europe Už několik let naše škola spolupracuje s několika evropskými školami v rámci projektu Comenius – Partnerství škol. Jedná se o dvouleté projekty, jejichž realizace je podmíněna schválením národních agentur jednotlivých zemí. V minulosti se jednalo o projekty zaměřené na přírodu, techniku a sport. V říjnu proběhla přípravná návštěva […]

Číst dál

Naše škola je už několik let zapojena do evropského projektu Comenius. V rámci tohoto projektu spolupracujeme se základními školami v Belgii, Estonsku a Polsku. Tématem posledního projektu, který letos v květnu končí, je sport. Spolu s paní učitelkou Kovářovou a učiteli z Polska a Belgie, jsme proto navštívily estonskou základní školu. Jednalo se o poslední schůzku, na které jsme si […]

Číst dál

Ve dnech 6. května až 12. května jsme se paní učitelkou Pavlíčkovou vydaly na závěrečnou schůzku v rámci projektu Comenius do estonské školy v Libatse. Na této konečné schůzce koordinátorů projektu se projednávala spolupráce všech zapojených škol do projektu, práce za uplynulé dva roky a především závěrečná zpráva pro národní agentury. Všichni partneři se shodli na výborné […]

Číst dál

Letos v březnu proběhlo další ze setkání koordinátorů projektu a to v Polsku. Během této návštěvy jsme s kolegy z Polska, Estonska a Belgie navštívili několik škol, ve kterých jsme se setkali nejen s učiteli, ale i se žáky, kteří si pro nás připravili velice hezké programy – školní Akademii, oslavu Dne žen a také soutěž v recitaci v anglickém jazyce. Mezi […]

Číst dál

I v tomto školním roce naše škola pokračuje ve spolupráci se třemi zahraničními školami (Belgie, Estonsko, Polsko) v rámci projektu Comenius. Ve dnech 18.9. – 24.9.2011 proběhlo 1. setkání koordinátorů, tentokrát v belgickém Zingemu. Náplní této schůzky byla příprava sportovní školní olympiády, ve které se spojí sport, jazykové znalosti a kreativita. Olympiáda na naší škole proběhne během měsíce […]

Číst dál

Základní škola Vidče spolupracuje v rámci programu Comenius se zahraničními školami již několik let. Na konci loňské školního roku jsme byli opět společně úspěšní s projektem nazvaným Technosportkid(t) – neboli technika a sport v životě dětí. Tohoto projektu se účastní školy v Belgii, Polsku, Estonsku a Česku. Na začátku října, v týdnu od 3. 10. do 9. 10. 2010 […]

Číst dál

Ve dnech 5. 10. – 9. 10. 2009 jsem se v Belgii zúčastnila přípravné návštěvy k programu Commenius plánovanému na školní roky 2010/11 a 2011/12. Společně s kolegy z Polska a Rumunska jsme se sešli v partnerské škole v Zingemu. Dva z budoucích partnerů, Itálie a Estonsko, se bohužel z finančních důvodů nemohli naší schůzky zúčastnit. Projednávali jsme budoucí projekt nazvaný Technosportkit(d), […]

Číst dál

Zpráva o aktivitách a výsledcích projektu Číslo smlouvy:     CA1-06-3 (1. rok)Název projektu:    The Nature Comes FirstNázev instituce:   Základní škola Vidče, okres VsetínKontaktní osoba:   Dagmar SatkováAdresa instituce:  756 53 Vidče 181Telefon:           571 655 009e-mail:            skola@vidce.cz Partnerské instituce:  Libatse Lasteaed-Algkool Libatse 87201 Halinga Community Estonsko libatseak@parnumaa.ee  VBSZ De Regenboog Kwaadstraat 20 9750 Zingem Belgie   vsz@cac.be  Zespół Szkół w Nagoszewie 07-300 Ostrów Mazowiecka Polsko gimnagoszewo@poczta.onet.pl  Hauptschule 2 St. Johann in Tirol Postfeld […]

Číst dál

Shrnutí projektu The Nature Comes First COM-MP-2007-078   Základní škola Vidče, okres Vsetín Cíle projektu: Rozvoj globálního porozumění studentů prostřednictvím studia rozmanitosti přírody. Řízení pozorovacích schopností dítěte týkajících se životního prostředí a rozvoj způsobu pohledu na ekonomické využití přírodních zdrojů formou praktické činnosti. Zlepšení mezikulturních znalostí a porozumění rozdílům výměnou zkušeností. Nalzení nových možností jak učit […]

Číst dál

V loňském školním roce jsme zahájili dvouletý mezinárodní projekt v rámci programu Comenius. Už název The nature comes first napovídá, že ústředním tématem je příroda. V loňském roce jsme se zaměřili na vodu a výsledky celoročního zájmu všechny partnerské země shrnuly na plakátech věnovaných tomuto tématu. Letos v září jsme si je vzájemně vyměnili s […]

Číst dál

Základní škola Vidče spolupracuje v rámci programu Comenius s pěti zahraničními školami (z Belgie, Estonska, Finska, Polska a Rakouska). Na začátku května se ve videčské škole sešlo devět koordinátorů a učitelů těchto škol, kteří pracují na projektu „The Nature Comes First“. Je zaměřen na poznávání a ochranu přírody, v tomto roce na téma Voda. Každá […]

Číst dál

Ve dnech 24. – 30. dubna k nám přijeli kolegové z polské partnerské školy v programu Comenius. Ředitel školy Henryk Fidura a učitel Sylvester Rozumek se seznámili s našimi učiteli a navštívili všechny třídy. Zajímali se o naše školství, jak je u nás organizována výuka a vyměňovali jsme si zkušenosti z naší práce na projektu. […]

Číst dál

18. března 2008 se žáci 8. a 9. třídy účastnili exkurze do čističky odpadních vod v Zubří. Exkurze proběhla v rámci projektu Comenius, kde je letoším tématem voda, a výuky chemie. Z výkladu pana Tovaryše se žáci seznámili s celým procesem, který ve stanici probíhá, od příjmu znečištěné vody, přes jednotlivé fáze čištění, až po […]

Číst dál

18. března 2008 se žáci 8. a 9. třídy účastnili exkurze do čističky odpadních vod v Zubří. Exkurze proběhla v rámci projektu Comenius, kde je letoším tématem voda, a výuky chemie. Z výkladu pana Tovaryše se žáci seznámili s celým procesem, který ve stanici probíhá, od příjmu znečištěné vody, přes jednotlivé fáze čištění, až po […]

Číst dál