Ve dnech 22. až 27.září 2013 jsme se spolu s p.uč. Vladislavou Slámovou zúčastnily první schůzky koordinátorů projektu Comenius. Tato schůzka se konala v Bulharsku ve městě Tvarditsa. Hned po příletu do hlavního města Sofie jsme se setkali s ostatními zástupci našich partnerských škol. Učitelé z estonského Libatse, Belgického Zingemu a polského Nagoszewa už pro nás nejsou žádnými nováčky. Naopak s učiteli ostatních škol z Řecka, Itálie, Slovinska, Španělska a Bulharska se jednalo o první setkání.

Cílem schůzky v Bulharsku bylo hlavně poznání nových partnerských škol a jejich koordinátorů. Velice důležitým bodem byla samozřejmě práce na projektu (ujasnění cílů, finálních produktů projektu a pravidla spolupráce).

Bulharská koordinátorka Nina, která se nám celý týden věnovala, je učitelkou na základní škole v Tvarditsi (městě vzdáleném asi  300km východně od Sofie). Jedná se o školu, kterou navštěvuje asi 500 dětí ve věku od 6 do 12 let. Děti si pro nás připravily taneční i hudební vystoupení, všichni učitelé se nám věnovali a snažili se nám představit nejen svou školu, ale také město a problémy, se kterými se v jejich městě a škole potýkají.

Během tohoto týdenního pobytu jsme navštívili ještě školu ve městě Elena, soukromou mlékárnu, několik muzeí věnovaných historii Bulharska. Asi nejkrásnější byl ovšem výlet na pobřeží  Černého moře do městečka Nessebar, kde jsme strávili jedno odpoledne. Tato návštěva byla pro nás velikým překvapením. Srovnat podmínky jaké panují v Bulharsku na pobřeží Černého moře a ve vnitrozemí je jako porovnávat dvě zcela odlišné země. Na závěr jsme se všichni shodli, že Bulharsko je zemí mnoha tváří. Na jedné straně chudoba a nezaměstnanost, na straně druhé turismus, cestovní ruch a veliká pohostinnost.

Šárka Pavlíčková a Vladislava Slámová

Sdílet: