Projekt Comenius – Partnerství škol (2013 – 2015)

Téma projektu : United Colours in Europe

Na konci června 2013 nám Národní agentura pro evropské vzdělávací projekty oznámila, že byl náš projekt United Colours in Europe schválen a že se můžeme připravit na jeho realizaci.

Jedná se o projekt, do kterého bude zapojena celá škola (učitelé i žáci). Projekt je dvouletý. Jeho realizace bude probíhat ve školních letech 2013/2014 a 2014/2015.

Našimi partnery budou základní školy z Belgie, Estonska, Polska, Španělska, Bulharska, Itálie, Řecka a Slovinska.

1.školní rok:

Úkoly a cíle projektu budou spjaty s barvami. Žáci budou seznámeni s metodou Šesti klobouků (autorem této metody je profesor Edward De Bono). Učitelé se pokusí tuto metodu používat v různých předmětech. Jedná se o systém zaměřený na myšlení. Tato metoda pracuje se šesti barvami (šesti klobouky), které představují šest různých stavů lidského mozku, šest různých způsobů, kterými lidský mozek pracuje. Cílem metody je efektivnější přemýšlení a schopnost řešit různé problémy bez předsudků a více do hloubky.

Bílá barva – informace
Červená barva – emoce
Černá – negativní úsudek
Žlutá – pozitivní úsudek
Zelená barva – kreativita
Modrá barva – přemýšlení  

Aktivity projektu budou zaměřeny na zelený klobouk (kreativitu).  Jednotlivé cíle projektu budou plněny v rámci výuky českého jazyka (báseň o barvách, recitační soutěž, CD s výtvory dětí), fyziky (pokusy a experimenty se světlem), výtvarné výchovy atd.

2.školní rok

V druhém školním roce budeme pokračovat v aktivitách, jejichž hlavním cílem bude kreativita. V hodinách českého jazyka budou děti vytvářet příběhy zaměřené na kreativní vyřešení nějakého problému, dále se v hodinách fyziky seznámí s dalšími pokusy (duha, kaleidoskop).  Výsledným produktem bude kalendář sestavený z prací žáků. Téma tohoto kalendáře ještě není domluveno. Učitelé se budou snažit využívat v hodinách nové myšlenkové strategie.

Součástí projektu jsou také výměnné návštěvy učitelů. Na začátek dubna 2014 je naplánována návštěva naší školy. Do školy se přijedou podívat zástupci všech partnerů (Itálie, Řecka, Slovinska, Estonska, Belgie, Polska, Španělska a Bulharska).

Doufám, že bude práce na projektu pro školu přínosem a že vše bez větších potíží zvládneme.

  Šárka Pavlíčková      

Sdílet: