Technosportkid(t) – jméno společného projektu škol z Belgie (VBSZ De Regenboog, Zingem), České republiky (Základní škola Vidče), Estonska (Libatse Lasteaed-Algkool) a Polska (Zespół Szkół Publicznych w Nagoszewie).

Tématem projektu byla spolupráce mezi partnerskými školami se zaměřením na techniku (práci se dřevem, kovem a syntetickými materiály) a sport (hry).

Každá škola realizovala 12 mobilit. Na začátku školního roku koordinátoři naplánovali jednotlivé aktivity a na konci roku bylo splnění těchto úkolů zhodnoceno. Učitelé jednotlivých škol během výjezdů navštívili partnerské školy a mohli s ostatními učiteli a žáky prodiskutovat míru zapojení a vlastní zkušenosti s realizací daných aktivit a úkolů.

Komunikace mezi partnerskými školami probíhala elektronickou formou (maily). Jednalo se o korespondenci zasílanou minimálně jednou za dva měsíce, každá škola zaslala během roku 4 dopisy.

Při práci na projektu žáci využívali různé počítačové programy. Jednotlivé aktivity jsou zaznamenány na fotkách. Z každé návštěvy školy je vytvořeno DVD.

První rok: Technokid (t)

Hlavním tématem prvního roku byla technologie – pracovní činnosti.

• Během prvního roku byl ve škole pro žáky vytvořen pracovní koutek, kde si děti mohly vyzkoušet různé pracovní postupy (mohli zde experimentovat a objevovat věci, osahat si různé pracovní materiály atd.)

Výstupem z tohoto prvního období byly výrobky, který děti společně vytvořily. Jednalo se o předměty, na jehož výrobu byly použity různé materiály (dřevo, kov a syntetické materiály). Pracovní postup byl zaslán ostatním partnerským školám.

• Učitelé si vyměňovali zkušenosti, jak učit pracovní činnosti (návštěva hodin spojená s praktickými ukázkami).

• Ve škole žáci získali více příležitostí vyzkoušet si různé pracovní postupy, experimenty, pokoušeli se sami řešit různé technické problémy.

Druhý rok: Sportkid(t)

Sport (ve zdravém těle zdravý duch) byl hlavním tématem druhého roku spolupráce.

• Ve druhém roce si žáci vyzkoušeli mnoho nových sportovních aktivit a her vymyšlených partnerskými školami.

• Učitelé měli možnost předat si informace o výuce tělesné výchovy na školách zapojených do projektu.

• Žáci každé školy vymysleli novou hru.

• Došlo k výměně informací týkajících se národního sportu každé země a sportů, kterým se děti nejčastěji věnují.

• Šíření idey Olympijských her.

Tři produkty nebo výsledky projektu: fotoalbum digitálních snímků pracovních činností (1. rok) a sportovních aktivit (2. rok).

Díky tomuto projektu měli žáci možnost vyzkoušet si různé pracovní činnosti a také sporty, dále nám (učitelům, rodičům a dětem) bylo umožněno nalézt nové talenty. Také se prokázalo, že rozdílnost pohlaví nemá na sport a pracovní činnosti žádný velký vliv a nijak tuto výuku nemusí omezovat.

Tento projekt umožnil žákům nejen se seznámit se sporty partnerských zemí, ale také se samotnými zeměmi a jejich kulturou.

Sdílet: