V loňském školním roce jsme zahájili dvouletý mezinárodní projekt v rámci programu

Comenius. Už název The nature comes first napovídá, že ústředním tématem je příroda. V loňském roce jsme se zaměřili na vodu a výsledky celoročního zájmu všechny partnerské země shrnuly na plakátech věnovaných tomuto tématu. Letos v září jsme si je vzájemně vyměnili s partnery a nyní se s nimi mohou seznámit žáci naší školy na malé výstavce. Letošní rok je věnován práci s přírodními materiály, od září je žáci využívali ve výtvarné výchově a při pracovních činnostech. Hotovými výrobky jsme vyzdobili naší školu. V práci budeme pokračovat až do jara, kdy konečným výstupem bude i CD s popisem, jak některé z nich udělat. Takto budou postupovat i partnerské školy a v květnu, na závěrečném setkání všech partnerů, si CD opět vyměníme. Tak získáme inspiraci pro naši další práci.

Během školního roku se pravidelně navzájem informujeme prostřednictvím e-mailových dopisů a fotografií o dění na našich školách a o tom, jak pokračuje práce na společném projektu.

Závěrečné setkání bude v květnu ve finském Rautiosaari, které se nachází 16 km od Rovaniemi, ležícího na polárním kruhu. Součástí bude konference o výsledcích celého projektu, které se účastní vždy dvě děti z každé školy.

Ke konci června stráví týden u nás jedna třída z partnerské rakouské školy. Už nyní pro ně plánujeme bohatý program, který symbolicky zakončí náš společný projekt.

Sdílet: