Shrnutí projektu The Nature Comes First


COM-MP-2007-078   Základní škola Vidče, okres Vsetín

Cíle projektu:

Rozvoj globálního porozumění studentů prostřednictvím studia rozmanitosti přírody.

Řízení pozorovacích schopností dítěte týkajících se životního prostředí a rozvoj způsobu pohledu na ekonomické využití přírodních zdrojů formou praktické činnosti.

Zlepšení mezikulturních znalostí a porozumění rozdílům výměnou zkušeností.

Nalzení nových možností jak učit přírodní jevy prostřednictvím mezinárodních zkušeností.

V prvním roce pozorujeme přírodu a změny v ní, také měříme teplotu a dešťové srážky.. Pozorování přírody se děje jednou týdně v každé škole. Rozdíly mezi zeměmi jsou prezentovány volně zvolenou formou. Děti také v průběhu pozorování kreslí a nakonec z jejich kreseb bude vytvořen kalendář.

Ve druhém roce pozorujeme vodu. Ta bude pozorována v přírodě, jak a kolik vody je potřeba k životu lidí. Jako výsledek pozorování každá škola vyrobí plakát „Potřebuji vodu – voda potřebuje mě“.

Ve třetím roce je většina pozornosti zaměřena na přírodní materiály a děti se učí používat je k tvoření „krásna“. V hodinách pracovních činností se používají pouze přírodní materiály. V každém ročním období budou výstavky. Všechny výsledky budou zdokumentovány a zaslány  partnerským školám.

Sdílet: