Základní škola Vidče spolupracuje v rámci programu Comenius s pěti zahraničními školami (z Belgie, Estonska, Finska, Polska a Rakouska). Na začátku května se ve videčské škole sešlo devět koordinátorů a učitelů těchto škol, kteří pracují na projektu „The Nature Comes First“. Je zaměřen na poznávání a ochranu přírody, v tomto roce na téma Voda. Každá země si konkrétní náplň vybírá sama podle svých podmínek. Naše škola se věnovala poznávání života ve vodě, čistotě vody, místnímu potoku Maretka, který nedaleko obce pramení, a výtvarným pracím na toto téma. 

Týdenní program byl pestrý a bohatý. Hosty ve škole přivítali krojovaní členové souboru Valašenka krátkým pásmem, poté se hosté seznámili s našimi učiteli. Stačili si prohlédnout školu a navštívit některé třídy, podívali se do mateřské školy. Hlavním programem koordinátorů bylo vyhodnotit práci v tomto roce a naplánovat schůzky a náplň projektu v druhém, závěrečném roce. Jsme rádi, že nás v této činnosti podporuje i náš zřizovatel, a tak odpoledne proběhlo setkání s představiteli obce, kterého se zúčastnila paní starostka Š. Mikulenková a pan místostarosta Dalibor Kubiš a naše pozvání přijal také pan náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Slovák. Ve velmi příjemné atmosféře hosté stručně informovali o svých školách a dozvěděli se o spolupráci se zřizovatelem a systému našeho školství. Druhý den byli přijati na rožnovské radnici místostarostkou paní Markétou Blinkovou a vedoucím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu panem Dušanem Vráželem, kteří je seznámili s řízením školství přímo v Rožnově a s působností tzv. trojkové obce na školy v okolí.

K neformálním částem programu patřily hlavně návštěvy ve všech třídách naší školy, kde hosté odpovídali na dotazy žáků, a posezení s učiteli ve stylovém zařízení s cimbálem, kdy se povídalo o všem možném. Protože tématem našeho projektu je příroda, chtěli jsme se jí také pochlubit. A bylo čím, protože v této době je snad nejkrásnější. Volili jsme místa, odkud je pěkný pohled do kraje, a tak jsme navštívili Pustevny a Radhošť, Štramberk se známou Trúbou a Hukvaldy, kde byli okouzleni nádhernou oborou a rozlehlými troskami hradu.

Týden uplynul jako voda a naši hosté odjížděli plni dojmů. Celý pobyt se vydařil, úspěšně jsme naplnili práci na projektu a vzpomínky na Valašsko jim ještě dlouho zůstanou v myslích.

Dagmar Satková

Sdílet: