Comenius – Partnerství škol

Téma nového projektu:  The United Colours in Europe

Už několik let naše škola spolupracuje s několika evropskými školami v rámci projektu Comenius – Partnerství škol. Jedná se o dvouleté projekty, jejichž realizace je podmíněna schválením národních agentur jednotlivých zemí. V minulosti se jednalo o projekty zaměřené na přírodu, techniku a sport. V říjnu proběhla přípravná návštěva v Polsku (ve městě Ostrow Mazoviecka), na které se sešli zástupci škol z Bulharska, Belgie, Španělska, Polska a naší školy. Během této přípravné návštěvy jsme se domluvili na společném programu, cílech, konkrétních aktivitách a výstupech nového projektu. Kromě zmíněných škol, s jejichž zástupci jsem se osobně v Polsku setkala, mají o náš projekt zájem také základní školy z Řecka, Chorvatska, Estonska a Slovinska. O tom, které ze škol se nakonec stanou našimi partnery, bude rozhodnuto až v červnu. Takže teď nám nezbývá nice jiného než čekat…. 

Šárka Pavlíčková

Sdílet: