Ve dnech 1. – 6. prosince jsme se zúčastnily setkání zástupců partnerských škol v projektu Comenius z Itálie, řecké Kréty, Slovinska, Španělska, Bulharska, Estonska a od nás. Hostiteli byli tentokrát Belgičané.

Část pobytu jsme strávili společně v základní škole ve městě Zingem. Nejen jsme viděli, jak probíhá výuka, vyměňovali si zkušenosti, ale zaujalo nás použití metody spjaté s šesti barevnými klobouky, jež symbolizují jednotlivé části vyučovacího procesu. Děti zde měly také všude vystavené reprodukce světových malířů, objevovaly své cesty k výtvarným dílům, poznávaly tajemství obrazů, výtvarných technik a všichni (my s nimi) zkoušeli nové techniky v malbě na plátno. Dokonce se ztratila i reprodukce slavné Mony Lisy a vrátila se společně s Mikulášem přinášejícím dárky.

Mimo jiné jsme si prošli sedmitisícové městečko Zingem, nedaleké Oudenaarde, zajeli jsme si společně prohlédnou Gent a hlavní město Brusel.

Při společném pobytu jsme si vyměňovali řadu zkušeností, vzájemně se pobavili a zároveň zjistili, kolik společného v Evropě máme.

Další společné setkání zástupců všech partnerských škol proběhne u nás na začátku dubna.

D. Kovářová a J. Pečalková

Sdílet: