Ve dnech 24. – 30. dubna k nám přijeli kolegové z polské partnerské školy v programu Comenius. Ředitel školy Henryk Fidura a učitel Sylvester Rozumek se seznámili s našimi učiteli a navštívili všechny třídy. Zajímali se o naše školství, jak je u nás organizována výuka a vyměňovali jsme si zkušenosti z naší práce na projektu. Hosté byli přijati také na obecním úřadě a prohlédli si mateřskou školu a knihovnu. Velmi se jim líbilo v našem hornatém kraji, protože Nagoszewo se nachází na rovině.

Sdílet: