O prázdninách jsme jeli s folklorním kroužkem na podkarpatskou Rus, na festival v Koločavě,  kde jsme reprezentovali nejen naši školu, ale společně se souborem Beskyd ze Zubří, také naší republiku.

Vyrazili jsme v pátek  ve dvě ráno. Cesta utíkala rychle. Brzy odpoledne jsme už všichni vyšlapali kopec, abychom si prohlédli mukačevský hrad Polanok. Hrad stojí na jediném kopci široko daleko, který je sopečného původu. Velmi hlubokou studnu prý pomáhal kopat sám ďábel. Hrad má tří nádvoří a nikdy nebyl dobyt, jen zradou. V určitém období sloužil také jako vězení. Snažili jsme se ho projít celý, ale spěchali jsme pokračovat v cestě. K večeru jsme se ubytovali v turistické ubytovně v Mečhorie. Vyčerpaní náročnou cestou jsme se šli navečeřet, abychom měli sílu na zkoušku. Společná rozcvička při cimbálu se nám docela líbila.

Druhý den, po pořádném odpočinku a bohaté snídani, jsme vyrazili k  Siněvirskému jezeru. Podle pověsti je jezero ze slz nešťastné Siň, která ho vyplakala kvůli svému mládenci Virovi, kterého nechal její otec zabít. Uprostřed jezera byl malý ostrůvek, na němž prý jsou pochováni oba milenci.  Po prohlídce jsme sešli z velikéko kopce na cestu, k autobusu. Nasedli jsme a za chvíli zastavili u lesa, kde nás čekala prohlídka linie bunkrů.  Zazpívali jsme si v lese píseň Zabili, zabili…., kterou jsme potřebovali natrénovat na závěr vystoupení. Náročný den pokračoval tůrou po hřebenech kopců a prohlídkou koliby, kde lidé  žijí a hospodaří tak, jak  to  my  známe již  jen z rožnovského muzea  Jen seno svážejí  náklaďákem.  Vonělo  to  tam  mateřídouškou  a  k  tomu  zvonily zvonce  krav.

V neděli  jsme vyrazili do Koločavy. Cestou jsme se zastavili u historického, dřevěného, řecko-katolického kostela, u kterého jsou pochováni četníci, které zabil obávaný loupežník Nikola Šuhaj.  Poté jsme se vydali do místní základní školy  Ivana Olbrachta.  Za školou už budovali podium. Po obědě jsme se oblékli do krojů. Po proslovech vystoupení zahájil, v krásných krojích, ukrajinský soubor.  Pak už jsme byli se svým pásmem na řadě my. Další valašské písničky  a  tance předvedl Beskyd. Na závěr českého vystoupení jsme zazpívali ukrajinskou lidovou Oj, zahrajte, hudačejky… a  Zabili, zabili….ze zfilmované Balady pro banditu. Na podiu pokračoval program, ale my jsme vyrazili  lépe si prohlédnout Koločavu. Vydrápali  jsme  se i na  hřbitov, na  kterém  byl  pochován Nikola  Šohaj. Navečeřeli  jsme  se  pak na  Četnické  stanici, společně  s  konzulem  České  republiky.  Zábava  i  s  dalšími  českými  turisty  dále  pokračovala  u  cimbálu. Někteří  z nás (polovina videčské  výpravy)  se mezitím   vydali  k  minerálnímu  prameni.  Nejprve po  hlavní  cestě přes Koločavu,  kde  jezdila  auta, procházeli  se   svátečně oblečení  lidé,  ale  také  krávy se  zvonci  na  krku. Monča  už  ví,  že tam krávy  mají  vždy přednost!!! Potom jsme pokračovali   podél  řeky  a  vyhlíželi   visutý   most.  Konečně  se  objevil.  Při  jeho  přecházení jsme  se  pěkně  pohoupali.  Houpali  jsme   se   ještě,  i když  už   jsme  šli  po  pevné zemi.  Po návratu na ubytovnu, dospělí,  šťastní že   máme vystoupení   za  sebou,  nám  konečně   dovolili  večerní  fotbálek .   
Poslední  den  jsme  si  sbalili  všechny  svoje  věci do  autobusu. Cestou  domů  jsme  se  zastavili  blizko  u  hranic  v  termálech , kde  jsme  se  zregenarovali  řáděním  ve  dvou  kulatých  bazénech. Turistický oběd,  chleba  se  salámem,  sýrem  a  rajčaty,  nám  velmi  chutnal.    Poslední  hřivny jsme  utratili v mukačevskému   supermarketu,  který  byl stejný  jako u nás,  jen  na  účtenkách  mají  azbuku.  Protože  si  naši  řidiči  před dlouhou cestou  museli  dpočinout,  vydali  jsme  se  pod  vedením  pan  Mikulenky na  zříceninu  hradu.  Šplhání  do  kopce  stálo  za  to,  dokonce jsme  se  tam  potkali s  živou  liškou.  Ale už  jsme  se  začali  těšit  domů.  Cesta  domů  byla však velmi, velmi dlouhá  s  mnoha  zastávkami.  Asi  jsme  chytli  vira  u  Siněvira.

                                                                                                                                                                
 Iva Jurčová  a  Alena  Mičkalová         

         i  ze  vzpominek  maminek        

Sdílet: