Rubrika: Valašenka

Ve čtvrtek 5. května 2023 jsme se sešli v Kulturním domě Vidče a slavili 70 let našeho folklorního souboru „Valašenka“. Ta začala fungovat v roce 1953 pod vedením paní Barbory Kantorkové. Od té doby se střídaly ve Valašence děti i vedoucí. Jen v jednom školním roce, a to 1966/1967 se Valašenka „rozpadla“, ale rychle se […]

Číst dál

V neděli 16. dubna jsme se s Valašenkou vydali na třídenní soustředění, kde bylo naším cílem nacvičit nová pásma k 70. výročí Valašenky. Jako každoročně se děti na tuto akci velmi těšily a společně jsme v neděli odpoledne odjeli do Velkých Karlovic do Penzionu Lúka. Zde nás čekal nácvik nových tanců, písní a secvičení celého […]

Číst dál

Ve dnech 11. – 13. dubna se děti z Valašenky zúčastnily akce Velikonoce na Valašsku v Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tentokráte ne jako návštěvníci muzea, ale jako účinkující. Návštěvníkům muzea děti z Valašenky přiblížily tradice, které se dříve na Valašsku udržovaly a to vynášení Mařeny a rapačování. Také počasí nám přálo, […]

Číst dál

Na konci dubna jsme se s Valašenkou vydaly na třídenní soustředěni, kde bylo našim cílem nacvičit nová pásma. Děti se na tuto akci velmi těšily a plné odhodlání ve čtvrtek vyjely do Velkých Karlovic do Penzionu Lúka. Kromě nácviku nových tanců a písní nás čekal také výšlap na Soláň. Zde si děti prohlédly Zvonici a […]

Číst dál

Přestože je teprve začátek listopadu, Valašenka už má za sebou několik akcí. Již 19. září jsme vystupovali v Rožnově p.R. v Hospodě Na posledním groši, kde jsme našim pásmem přiblížili valašský folklor zahraničním hostům. V pátek 11. října jsme přivítali krátkým pásmem naše malé občánky na OÚ ve Vidči. Ve čtvrtek 17. října jsme odjeli na třídenní taneční […]

Číst dál

Ve čtvrtek 17. října se děti z Valašenky vypravily na třídenní soustředění na Soláň. Čekaly je náročné dny plné příprav nového pásma k vánočnímu programu, který se bude konat 30. listopadu v KD Vidče. S dětmi jsme se ihned po ubytování v Penzionu Lůka vrhli do práce. Penzionem se nesly melodie nových písní i koled, děti se učily choreografie nových […]

Číst dál

V letošním roce Valašenku reprezentovaly v oblastním kole soutěže „Zpěváček“ 4 děti: Lilee Parks, Magdalena Mandulová, Linda Pavelková a Anna Urbanová. Všechny dívky předvedly výborné výkony, zpívaly, jak žádala pravidla soutěže, jednu valašskou lidovou píseň bez doprovodu a druhou s doprovodem houslí a cimbálu. Jejich projev ocenila i tříčlenná odborná porota, která hodnotila nejen čistotu […]

Číst dál

  „Ej, travěnka tráva,“ tak zněl název programu, s kterým se představil národopisný soubor Valašenka v pátek 16. května 2014 v kulturním domě ve Vidči. Jarní program velmi neotřele uváděla Michaela Bařinová. Nejdříve osvětlila divákům, jak to teď v souboru je a mnozí se podivili, když řekla, že celá Valašenka je tři a půl souboru: nejmenší děti – přípravka, […]

Číst dál

  V únorovém vydání Spektra Rožnovska jsme psali o vzniku Valašenky z Vidče a o jeho zakladatelce Barboře Kantorkové, která folklorní dětský soubor úspěšně vedla osm let až do roku 1961, kdy se odstěhovala do Brna. Valašenka osiřela a hledala nového vedoucího. Souboru se v roce 1963 ujala Růžena Zetková, která v té době začala ve […]

Číst dál

  Obdivuhodných šest desítek let rozdává radost milovníkům folklóru dětský soubor Valašenka z Vidče. Za tu dlouhou dobu s ní vystoupily stovky tanečníků, zpěváků a muzikantů. V našem seriálu si připomeneme nejdůležitější osobnosti tohoto významného folklorního souboru, který je po právu nazýván rodinným stříbrem obce Vidče. Založila ho v roce 1953 Barbora Kantorková z Rožnova pod Radhoštěm. Učila na videčské […]

Číst dál

  Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci. „… ten vánoční čas, dočkali jsme zas…,“ zpívá se v jedné z koled, „…dej Bůh štěstí tomu domu…“, ve druhé, přání „…veselé vánoční hody…,“ zní dnes snad všude , a koleda „.. narodil se nám, Kristus Bůh a Pán…,“ nikoho nepřekvapí…. Využívám této krásné příležitosti k možnosti popřát […]

Číst dál

Přestože přípravy na vystoupení ve Vidči 9. 12. byly v plném proudu, Valašenka přijala milé pozvání sousední vesnice Stříteže nad Bečvou a představila se krátkým pásmem na mikulášské besídce v tamní sportovní hale. 20 malých tanečníků si domů odneslo nejen pochvalu a spoustu dobrot od organizátorů, ale povzbuzením jim byla i účast pana ředitele Chrásteckého ze ZŠ Vidče. […]

Číst dál

Tento školní rok má nezvykle raketový start. Museli jsme začít s nácvikem již o prázdninách, abychom 27.8. přispěli k důstojným oslavám 600 výročí založení obce Hážovice. Hned 1. září jsme vítali hosty u příležitosti začátku školního roku, 3. září jsme vystoupili v Kněhyních na setkání fanklubu P.Nováka, 17.září v Zubří a 19.9. budeme vítat malé […]

Číst dál

Valašenka na Soláni Ani o velikonočních svátcích Valašenka nezahálela. Byli jsme vyzváni k vystupování v hotelu Soláň, a tak jsme v neděli 24.4. od 11 do 12hod. předváděli vždy po pěti minutách malé ukázky naší činnosti. Valašenka se předvedla na Slovensku 28. 4. přijel v 8. hod. ráno před školu krásný autobus, do něj jsme naskládali 24 valašských krojů, […]

Číst dál

28. a 29.4. se vydá 20dětí Valašenky a asi 7 dospělých do Slovenského Zuberce. Vyjet by se mělo v 8 hod. od školy, cestou bychom se měli podívat do muzea Oravské dědiny a navštívit Oravský hrad. Cestou se stavíme na nějaký dobrý oběd a po malé diskotéce se půjdeme ubytovat do rodin a školy. Ráno nás čeká […]

Číst dál

V pátek 15.4. jsme se sešli dopoledne se žáky naší školy a odpoledne s občany Vidče, abychom programem Valašenky přivítali jaro. 30 krojovaných dětí jej vítalo tanci písněmi i voláním. Dík paní Bařinové byla na poslední chvíli zajištěna hudba, takže program připravený p. Halamíkovou, Bařinovou, Smílkovou a I.Mandulovou mohl shlédnout světlo světa. Svůj podíl na tom má […]

Číst dál

Přijali jsme milé pozvání nového pořadatele Josefovského jarmarku – TK – abychom se 19.3.2011 pokusili na rožnovském náměstí písněmi a tanci přivolat jaro. Netušili jsme, jaký to bude těžký oříšek. Ač byl počátek března slunný, 19.3. jsme se probudili do bělounkého dne. Padal mokrý sníh a teplota vzduchu se držela u 3stupňů. Nastalo těžké rozhodování. […]

Číst dál

Ve čtvrtek 25.11. dostaly děti Valašenky příležitost ukázat svým spolužákům, co se naučily v uplynulých 3 měsících. Byla to velmi šťastná idea pana ředitele Chrásteckého. Tento folklorní kroužek pracuje při škole již přes 55 let, ale některé děti vlastně neměly nikdy příležitost své spolužáky shlédnout. A tak jsme dostali možnost ověřit si, jak děti zvládají nejen […]

Číst dál

Díky ochotným příznivcům Valašenky, zejména panu řediteli ZŠ ve Vidči Z. Chrásteckému, panu P.Zetkovi a majitelům restaurace Milano , jsme se po několikaleté odmlce pokusili o obnovení tradice Posezení u cimbálu. 16.11.2010 jsme se nejdříve sešli v 16 hod, nad šálkem čaje a dobrotami, připravenými ochotnými maminkami, s rodiči dětí, navštěvujících tento folklorní kroužek. Připomněli jsme si, […]

Číst dál

V pátek 22.10. jsme požádali vyučující o omluvení odpoledních hodin, vzali nabalené baťůžky a setkali se před školou, abychom vyrazili linkovým autobusem na Soláň, kde 30 dětem 1. – 8. třídy, které mají rády folklor, zajistila paní I. Mandlová ubytování. Chtěli jsme se během dvoudenního soustředění připravit na blížící se listopadové vystoupení.Protože cena nebyla nikterak vysoká, […]

Číst dál

V tomto školním roce se přihlásilo do folklorního kroužku 29 žáků. 2 další vedoucí paní P.Smílková a I. Mandulová určitě vnesou do naší činnosti nové nápady  a budou velkou oporou.Úplnou novinkou je sboreček paní M.Bařinové, do kterého se přihlásily i dětí z našeho kroužku, takže věříme, že může být zpestřením našich vystoupeníRádi bychom ve dnech […]

Číst dál

Jak to vše začalo? Před několika lety hostila Valašenku ZŠ v Zuberci. Předvedli jsme tam  ukázky našich krojů, tanců a zpěvů. Nyní bylo na čase, abychom jim to oplatili. A tak jsme v pátek 21.května s netrpělivostí očekávali dětský folklorní soubor ze slovenského Zuberce. Ve 12hod. se naše škola rozezvučela odlišným, přitom nám blízkým jazykem. Skupinka 18 dětí a […]

Číst dál

Měsíc březen byl pro děti navštěvující Valašenku i jejich rodiče poněkud náročnější. Nejprve jsme byli vyzváni MěÚ v Rožnově p. R.  k účasti na Josefovském jarmarce. Velmi si tohoto každoročního pozvání považujeme. Protože jsme se však  v únoru představili rodičům a veřejnosti na charitativním Koncertě pro Ondru, bylo nutno připravit rychle nové pásmo. Zda se vše podařilo, mohli diváci posoudit […]

Číst dál

V tomto školním roce oslavil dětský folklorní soubor Valašenka, který působí při ZŠ Vidče, 55let svého trvání. Po celou dobu svého působení se snaží udržovat krásnou lidovou píseň, staré tance a lidovými povídačkami přispět ke spokojenosti četných diváků. Nejinak tomu bylo 13. listopadu, kdy se malí valášci  i někteří bývalí členové představili na pódiu videčského kulturního domu […]

Číst dál

O prázdninách jsme jeli s folklorním kroužkem na podkarpatskou Rus, na festival v Koločavě,  kde jsme reprezentovali nejen naši školu, ale společně se souborem Beskyd ze Zubří, také naší republiku. Vyrazili jsme v pátek  ve dvě ráno. Cesta utíkala rychle. Brzy odpoledne jsme už všichni vyšlapali kopec, abychom si prohlédli mukačevský hrad Polanok. Hrad stojí […]

Číst dál

I během prázdnin některé děti naší školy pracovaly. Nacvičovaly pásmo pro zahraniční vystoupení. Valašenka  se vypravila do ukrajinské Kolčavy. 7.8. 2009 jsme již ve dvě hodiny ráno vyjížděli klimatizovaným autobusem na tamní folklorní festival. Díky panu Mikulenkovi jsme mohli nejen obdivovat krásy ukrajinské Koločavy, ale také seznámit místní s naším folklórem. A tak jsme za krásného […]

Číst dál

V tomto školním roce slavil dětský folklorní soubor Valašenka 55. výročí svého vzniku. Přestože se děti snaží, vystupují jen ve svém okolí, např. při těchto příležitostech: přehlídka dětských souborů v Zubří, rožnovské jarmarky, soutěžní přehlídky ve Frenštátě p. Radh., vystoupení ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. Radh., vítání občánků, setkání s důchodci apod. Na […]

Číst dál