V pátek 15.4. jsme se sešli dopoledne se žáky naší školy a odpoledne s občany Vidče, abychom programem Valašenky přivítali jaro. 30 krojovaných dětí jej vítalo tanci písněmi i voláním. Dík paní Bařinové byla na poslední chvíli zajištěna hudba, takže program připravený p. Halamíkovou, Bařinovou, Smílkovou a I.Mandulovou mohl shlédnout světlo světa. Svůj podíl na tom má i dar pana Kuběji v podobě ozvučení. Sympatický pan zvukař se stal nedílnou součástí celého dne.

Ráda bych zde připomněla, co zaznělo již v závěru pásma. Velký dík všem výše jmenovaným, ale i paní B. Drdové a všem zaměstnancům školy. Každý totiž nějakým způsobem přispěl ke zdárnému průběhu akce. Učitelé tolerancí ke změnám zkoušek, kuchařkám jsme také narušili každodenní koloběh, pan učitel Ludvight se žáky zajistil donesení kulis a jejich úklid, výrobou paravánu, plakátů a masek se zapojili i pracovníci a děti MŠ. Bez Pohřebenáče a tancujícího medvěda by bylo také o trochu té legrace méně. Nezapomeneme na dobroty pro děti v podobě dortu od paní Karasové, beránka paní Fryšarové, uzenin od Dobšů i koblih od paní N. Jaskulové.…

Náročná práce dětí i vedoucích byla oceněna dobrovolným vstupným, které přispěje k brzké cestě na Slovensko.

Jsme rádi, že nacházíme velkou podporu naší činnosti i v přístupu pana ředitele Chrásteckého i OÚ.

Sdílet: